ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kategoria: z SITPChem

SITPChem członkiem Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU)

Walne zgromadzenie MPKU w dniu 16 grudnia 2020 r. przyjęło wniosek SITPChem i zatwierdziło SITPChem na członka MPKU.
Partnerstwo ma charakter otwarty, dobrowolny, apolityczny.

Przeczytaj więcej

EYEC (European Young Engineers Conference)

SITPChem objęło patronatem dziewiątą edycję konferencji EYEC (European Young Engineers Conference). EYEC to międzynarodowa konferencja, organizowana przez Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Młodej Nauki.

Przeczytaj więcej

II Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (II PSSCh)

SITPChem objęło patronatem II Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (II PSSCh) organizowane w dniach 20-21 marca 2021 r. przez Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików razem z Naukowym Kołem Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radą Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Przeczytaj więcej

Uroczystość poświęcenia Sztandaru PSRiBS z udziałem SITPChem

SITPChem było uczestnikiem uroczystości poświęcenia Sztandaru Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych 14 lutego br. . Z tej okazji Prezes SITPChem, Jerzy Klimczak skierował adres do Prezesa Zarządu Głównego PSRiBS, dr.

Przeczytaj więcej

Komitet Chemii PAN – współpraca z SITPChem

Jeszcze 16 grudnia 2020 r. odbyły się posiedzenia Prezydium Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk oraz Zgromadzenie Ogólne ( PAN ). W obu spotkaniach uczestniczył Prezes SITPChem Jerzy Klimczak, który reprezentuje SITPChem w Prezydium Komitetu Chemii PAN.

Przeczytaj więcej

Społeczna Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej

Społeczna Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej została powołana dla zacieśnienia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału i Uczelni. Do jej głównych zadań należy wyrażanie opinii o kierunkach rozwoju Wydziału i wspierania jego rozwoju, wyrażania opinii także w sprawach działalności dydaktycznej i badawczej, współpraca i wymiana informacji między środowiskami reprezentowanymi przez członków Rady i środowiskiem Uczelni, wyrażanie opinii i poglądów w sprawach dotyczących współpracy Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Przeczytaj więcej

Egzamin końcowy czwartej edycji studiów podyplomowych „Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie” na Politechnice Krakowskiej

15 i 16 stycznia 2021 odbył się egzamin końcowy dla studentów czwartej już edycji dwusemestralnych studiów podyplomowych: „Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie”. Studia odbywają się w Politechnice Krakowskiej.

Przeczytaj więcej

Prezydium i Zarząd Główny SITPChem – zebrania w okresie pandemii

Wobec braku możliwości bezpośredniego spotkania, członkowie i władze SITPChem kontaktują się przez internetowe komunikatory; w mniejszym gronie na skype’ie, w większym poprzez system VMS.eNOT.pl. Powoli przyzwyczajamy się do widzenia się na monitorach komputerów i rozmów z zachowaniem porządku wypowiedzi, jak nigdy dotąd.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem 17 grudnia 2020

Posiedzenie ZG SITPChem odbywało się z wykorzystaniem systemu VMS.eNOT.pl, który dopuszcza większą niż Skype liczbę osób-uczestników spotkania.
Ważną sprawą było zaakceptowanie przez Zarząd zweryfikowanych preliminarzy przychodów i wydatków ZG w 2020 roku.

Przeczytaj więcej

Ogólnopolski Konkurs SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni w 2020 roku – rozstrzygnięty!

Jury Ogólnopolskiej edycji Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru
chemii dla absolwentów wyższych uczelni, którego celem jest wyeksponowanie najcenniejszych cech, jakimi są rzetelna praca pomysłowość ujęcia tematu, dojrzałość opracowania zagadnienia oraz jego utylitarność obradowało w 2020 r.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.