ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kategoria: z SITPChem

Przyjazna nauka wykłady on line przygotowane przez SITPChem O/Cieszyn

Cykl wykładów prowadzony przez wspaniałych wykładowców.
Logowanie poprzez https://vms.enot.pl/b/sit-qgj-smj Kod dostępu: 848190.

W najbliższym czasie, planowane są nastepujące wykłady :

  • 23.03.2021 o godz. 17.00 , wykład pt.
Przeczytaj więcej

ŚWIATOWY DZIEŃ INŻYNIERA

4 marca 2021 ludzie techniki obchodzili ŚWIATOWY DZIEŃ INŻYNIERA,
w tym roku pod hasłem INŻYNIERIA NA RZECZ ZDROWEJ PLANETY.

SITPChem Oddział Gliwice oraz Rada Miejska FSNT-NOT zorganizowali seminarium on line z udziałem wybitnych wykładowców.

Przeczytaj więcej

Wykład z cyklu ”Przyjazna Nauka”

Kolejny wykład: „Aktualne problemy technologiczne przemysłowego wytwarzania azotanu amonu” wygłosi prof. dr hab. inż. Józef Hoffmann z Politechniki Wrocławskiej w ramach cyklu wykładów: „Przyjazna Nauka” organizowanych przez Oddział SITPChem w Cieszynie.

Przeczytaj więcej

Światowy Dzień Inżyniera’2021 Inżynierowie w służbie komfortu życia i zdrowia

ZO SITPChem/Gliwice zaprasza na spotkanie on-line 4 marca 2021 r. po południu (16-17)
Światowy Dzień Inżyniera’2021 odbywa się pod hasłem „Inżynieria na rzecz zdrowej planety”.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie prezydium ZG SITPChem 10 lutego 2021 r.

Członkowie Prezydium ZG SITPChem spotkali się 10 lutego br. on-line – dla omówienia bieżących spraw Stowarzyszenia i omówienia najbliższych działań. Omówiono m.in. stan realizacji sześciu grantów dla firmy EDUEXPERT z Torunia (grantodawcy) związanych z opracowaniem programów Kursów Kwalifikacji Zawodowych w określonych zawodach chemicznych.

Przeczytaj więcej

System Wirtualnych Spotkań z modułem głosowań oraz wyborów VMS ( Virtual Meeting System)

14 stycznia 2021r. Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej, we współpracy z NOT Informatyka Sp. z o. o. rozwijającej bezpieczne narzędzia, w tym aplikację wideo-konferencji i podejmowania decyzji on-line, zorganizowało spotkanie on-line dla Terenowych Jednostek Organizacyjnych oraz Stowarzyszeń Naukowych na temat:
„Dodatkowe źródła przychodów dla SNT/TJO.

Przeczytaj więcej

SITPChem członkiem Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU)

Walne zgromadzenie MPKU w dniu 16 grudnia 2020 r. przyjęło wniosek SITPChem i zatwierdziło SITPChem na członka MPKU.
Partnerstwo ma charakter otwarty, dobrowolny, apolityczny.

Przeczytaj więcej

EYEC (European Young Engineers Conference)

SITPChem objęło patronatem dziewiątą edycję konferencji EYEC (European Young Engineers Conference). EYEC to międzynarodowa konferencja, organizowana przez Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Młodej Nauki.

Przeczytaj więcej

II Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (II PSSCh)

SITPChem objęło patronatem II Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (II PSSCh) organizowane w dniach 20-21 marca 2021 r. przez Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików razem z Naukowym Kołem Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radą Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Przeczytaj więcej

Uroczystość poświęcenia Sztandaru PSRiBS z udziałem SITPChem

SITPChem było uczestnikiem uroczystości poświęcenia Sztandaru Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych 14 lutego br. . Z tej okazji Prezes SITPChem, Jerzy Klimczak skierował adres do Prezesa Zarządu Głównego PSRiBS, dr.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.