ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem 25 kwietnia w Ustroniu

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem 25 kwietnia w Ustroniu

Zarząd Główny SITPChem obradował 25 kwietnia 2024 w Ustroniu, w trakcie Konferencji Ochrona Środowiska, w dniu obchodów Jubileuszu Profesora Jacka Kijeńskiego. Zatem członkowie Zarządu Głównego mogli uczestniczyć wcześniej w obradach Konferencji, a potem w uroczystościach jubileuszowych i spotkaniu towarzyskim. Do Ustronia przyjechała w tym dniu także grupa młodzieży z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej oraz z Akademickiego Liceum Politechniki Śląskiej w Gliwicach – z własnymi posterami wystawionymi podczas sesji posterowej, co niewątpliwie ożywiło i odmłodziło XXII już Konferencję Oddziału Gliwickiego SITPChem. Dziękujemy Pani Profesor Danucie Gillner i panu dr. inż. Dawidowi Lisickiemu za wspaniała współpracę.

(inf. ZG SITPChem, 2.05.2024)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.