ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenia Prezydium i ZG SITPChem

Posiedzenia Prezydium i ZG SITPChem

XI posiedzenie Prezydium ZG SITPChem w kadencji 2022-26 obradowało 22.04.24 hybrydowo. Omawiano bieżące sprawy Stowarzyszenia, w tym m. in. najważniejsze związane z niezbędnymi zmianami w Statucie SITPChem; zaproponowano powołanie zespołu odpowiedzialnego za realizację tego zadania. Omówiono także aktualną działalność Zespołów zadaniowych ZG SITPChem w 2024 roku, nadzorujących realizację Uchwały XXXII Walnego Zjazdu SITPChem w Warszawie, konstatując postępy w realizacji poszczególnych zapisów Uchwały Zjazdowej.

Prezes i Sekretarz Generalny przedstawili stan współpracy dotyczący BCU w Policach i w Płocku, a kol. Stanisław Gruszka przekazał aktualne informacje z prac Głównej Komisji Rewizyjnej SITPChem.

Kol. Jerzy Klimczak przedstawił sprawy czasopism SITPChem, szczególnie podkreślając postępy w działalności czasopisma Chemik i podając przygotowywane zmiany. Determinacja Prezesa w kontynuowaniu działań na rzecz czasopisma Chemik jest ogromna; pokonuje trudności, co daje nadzieję na trwałe powrócenie na rynek tego tytułu. Ostatnie wydanie Chemik 1/2024, dystrybuowane wspólnie z miesięcznikiem Przemysł Chemiczny, z pewnością uświadomi wielu chemikom, że warto czytać, prenumerować i dbać w ten sposób o funkcjonowanie naszej prasy fachowej.

Na koniec Prezes opisał sprawy związane z bieżącymi patronatami SITPChem i podał informacje o ważnych wydarzeniach branżowych w drugim i trzecim kwartale 2024 roku. Zapowiedział też posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem 25 kwietnia w Ustroniu

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.