ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Uroczystość 50-lecia pracy prof. Jacka Kijeńskiego

Uroczystość 50-lecia pracy prof. Jacka Kijeńskiego

25 kwietnia 2024 r. w Ustroniu, podczas konferencji ZO SITPChem Gliwice, odbyła się uroczystość 50-lecia pracy prof. Jacka Kijeńskiego na Politechnice Warszawskiej – zorganizowana przez przyjaciół Profesora z Gliwickiego Oddziału SITPChem, którego Profesor jest członkiem od początku przynależności do Stowarzyszenia. Gośćmi Jubileuszu, obok uczestników Konferencji, byli Prezes i Sekretarz Generalny SITPChem, prof. Marek Ściążko z AGH z Krakowa oraz Aleksander Sobolewski z Instytutu Technologii Paliw i Energii z Zabrza. Adresy gratulacyjne dla Profesora nadesłali m. in. JM Rektor Politechniki Warszawskiej i JM Rektor Politechniki Poznańskiej, Prorektor Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, dr hab. inż. Renata Walczak oraz Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, prof. Krzysztof Walczak.
Kol. Anna Bieniecka przypomniała, że przez 16 lat, cztery kolejne kadencje, prof. Jacek Kijeński był prezesem, prowadząc Organizację w trudnych, zmieniających się warunkach funkcjonowania firm chemicznych, przemysłu chemicznego, nauk chemicznych i metod/sposobów kształcenia inżynierów, a także wszystkich aspektów otoczenia przemysłowego: prawnych, organizacyjnych, środowiskowych.
Wybierając nowego Prezesa w 2002 roku, nie do końca mieliśmy świadomość Jego pozycji zawodowej, talentów, zainteresowań. Przez cały okres prezesowania odkrywaliśmy Go, Jego zdolności, erudycję, wreszcie Przyjaźń i oddanie Misji SITPChem.
Świadectwem aktywności Profesora oraz Jego woli przekonywania i popularyzowania wiedzy inżynierskiej, niezbędnej w rozwoju cywilizacyjnym świata, są wykłady podczas wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie.
Gliwice są stowarzyszeniową kolebką Profesora, dlatego – jako gliwiccy przyjaciele – wskażemy przykłady wspólnego działania. Podczas udziału Profesora w rozmaitych aktywnościach gliwickiego Oddziału SITPChem i na łamach miesięcznika CHEMIK, którego redakcja zawsze (do 2016 r.) zlokalizowana była w Gliwicach. W wywiadach prezentowanych na łamach CHEMIKA prześledzić można najważniejsze w określonym czasie zagadnienia dotyczące zarówno spraw branży chemicznej w Polsce, jak i SITPChem.

Profesor Jacek Kijeński z córką Ewą (w środku) w towarzystwie Wrocławskiego Kwartetu Smyczkowego CONTINUO, uświetniającego Jubileusz

Zwracając się do Profesora, Prezes ZG SITPChem powiedział m. in.: Dla Ciebie – gratulacje i zaszczyty. Dla nas – wspaniałe doświadczenie wspólnej pracy pod Twoim przywództwem przez cztery kadencje i czerpanie z Twojej erudycji, kreatywności i doświadczenia, a nade wszystko z Twojej umiejętności formułowania i określania hierarchii spraw w najlepiej pojętym interesie chemii i przemysłu chemicznego i inżynierów. Sekretarz Generalny SITPChem, jednocześnie prezes ZO SITPChem w Tarnowie, wielokrotnie zawodowo współpracujący z Profesorem w Tarnowskich Azotach: Gratulujemy tym bardziej, że spora część Twojej zawodowej aktywności łączy się z Tarnowem – z Azotami, którym oddałeś wiele naukowego wysiłku i inżynierskiego zaangażowania, swojej wiedzy, umiejętności, doświadczenia. Także z tarnowskim SITPChem-em, którego aktywność wielokrotnie związana była z Twoją obecnością i współpracą. Dziękujemy za wszystkie Twoje inspiracje, wspaniałe wykłady i niezapomniane bezkompromisowe dyskusje na naszych konferencjach, spotkaniach, jubileuszach. W Tarnowie masz wielu wdzięcznych uczniów i oddanych przyjaciół.

Stanisław Oczkowicz z pamiątkowym adresem dla Jubilata

Wzruszony Profesor dziękował za pamięć i Przyjaźń. Gliwiccy przyjaciele przygotowali dla Niego dwie książki: w pierwszej pt. Chemia jest w nas i wokół nas, zgromadzono rozmowy z Profesorem, prezentowane w latach 2002-2014 na łamach miesięcznika CHEMIK oraz spis wykładów pt. „Zrównoważony chaos – jubileusz utopii współczesnego świata i 50 innych tytułów wykładów Profesora” – podczas współpracy z Gliwickim Oddziałem SITPChem (1999-2024); w drugiej zgromadzono wszystkie publikacje Profesora w miesięczniku CHEMIK z okresu 1999-2016. Wspaniałym uzupełnieniem tych książek było ofiarowane uczestnikom uroczystości wydanie czasopisma CHEMIK nr 1/2024, w którym Profesor jest autorem artykułu wstępnego pt. „Raport z 50-letniej podróży po chemii i okolicach. Cz. I. Na szlakach praktyki”. Druga część tej wyjątkowo ciekawej „przygody Profesora z Chemią”, ukaże się także na łamach czasopisma CHEMIK nr 2,2024.
Specjalne podziękowanie dla kol. Elżbiety Jarguz za współpracę w przygotowaniu uroczystości Profesora.
(inf. ZG SITPChem, 4.05. 2024)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.