ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Ochrona przed Korozją – wydanie 2/2022 jest już dostępne

Ochrona przed Korozją – wydanie 2/2022 jest już dostępne

W wydaniu 2/2022 czytamy m.in.:

Edukacja i świadomość korozyjna

ARTYKUŁY NAUKOWE

Zastosowanie technologii natrysku cieplnego w powłokach antykorozyjnych:

krótki przegląd

Badania korozyjne metalowych rur w układach wody pitnej z zastosowaniem

metod elektrochemicznych

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

Dylemat inspektora malarskiego: Jak nadzorować aplikację pasywnego

pęczniejącego systemu ogniochronnego

EDUKACJA KOROZYJNA

Ochrona powłokowa konstrukcji stalowych

Premix Sp. z o.o – producent innowacyjnych materiałów dla budownictwa inżynieryjnego, komunikacyjnego i hydrotechnicznego

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne – edukacja i integracja

BELSE dla przemysłu

Kursy FROSIO w języku polskim, certyfikacja wg FROSIO, kursy personelu antykorozji, szkolenia – prowadzone przez SLV-GSI Polska oraz SLV Duisburg

Ocena trwałości wyrobów według normy ISO 12944 – kategorie korozyjności oraz okresy trwałości

Antykorozja stali i betonu. Szkolenia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w 2022 roku

(Ochrona przed Korozją 18.02.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.