ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Miesięcznik Przemysł Chemiczny – wydanie 2/2022

Miesięcznik Przemysł Chemiczny – wydanie 2/2022

W najnowszym wydaniu Przmysłu Chemicznego – 2/2022 znajdziemy m.in.:

Artykuł promocyjny

– Technologia produkcji folii wodorozpuszczalnej metodą ekstruzji z rozdmuchem

– Jacek Spionek, Łukasz Cander

Komentarz

– Podzielony szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow – dr inż. Ludwik M. Bednarz

Aktualności

Z życia SITPChem

Z życia PIPC

Konferencje

Z prasy zagranicznej

Patenty

W części naukowej

Wpływ ultradźwięków i rozdrobnienia surowca na ekstrakcję związków fenolowych i flawonoidów z liści mięty pieprzowej i herbaty czarnej

Jakub Wyrostek, Radosław Kowalski

Porównanie efektywności wybranych sorbentów w usuwaniu zanieczyszczeń organicznych i metali ciężkich ze ścieków przemysłowych

Katarzyna Kowalska, Ewa Felis, Mariusz Dudziak, Leon Garbaczewski

Wykorzystanie odpadowego poli(akrylonitrylo-butadieno-styrenu) do oczyszczania ścieków z zastosowaniem biologicznego reaktora filtracyjnego

Krzysztof Chmielowski, Wiktor Halecki, Dawid Bedla, Ewa Dacewicz

Materiały polimerowe stosowane w specjalistycznych konstrukcjach kablowych przeznaczonych do pracy w wieżach wiatrowych

Aleksandra Trubas, Jakub Siemińskia, Sandra Paszkiewicz, Elżbieta Piesowicz

Badanie poziomu węgla elementarnego jako głównego wskaźnika narażenia zawodowego pracowników na spaliny silników Diesla

Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak, Joanna Kowalska

Mechanizmy chemicznej dezaktywacji koronawirusa

Aleksandra Zgórska, Paweł Zawartka

Identyfikacja barier i sił napędowych produkcji oraz wykorzystania nawozów pochodzenia organicznego

Katarzyna Kraj, Marzena Smol

Nośniki do immobilizacji lakazy w procesach dekoloryzacji

Małgorzata Deska, Beata Kończak

Wytwarzanie i badanie mieszanin poli(tereftalanu etylenu) i poliwęglanu (PET/

  1. PC) z odpadowych butelek PET i płyt CD

Jolanta Janik, Beata Schmidt, Katarzyna Wilpiszewska, Joanna Rokicka

Zakres oraz kanały komunikowania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w czeskich firmach branży chemicznej

Jan Vavra, Atle Midttun, Oskar Bakes

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.