ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 23 lutego 2022

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 23 lutego 2022

Spotkanie będzie odbywało się za pomocą łączenia on-line w Sali Konferencyjnej SITPChem w NOT Informatyka. Po dopełnieniu procedur, Prezes i Sekretarz Generalny SITPChem omówią aktualne sprawy związane z realizacją opracowywanych programów KKZ, KUZ oraz DUZ.

Kol. Zbigniew Ślęzak przedstawi plan działalności Klubu Członków Honorowych SITPChem w 2022 roku Natomiast kol. Jerzy Klimczak poinformuje o XXVII Kongresie Techników Polskich (KTP) i organizowanym w tym samym czasie i miejscu V Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich (ŚZIP) – Gliwice – 23-25 czerwiec-2022 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji SITPChem złożą sprawozdania z działalności 2021 r. I tak: sprawozdanie z prac Komisji Nagród i Odznaczeń – kol. Józef Kozieł O/Cieszyn; Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej i Rzeczoznawców –  Janusz Kucharski O/Puławy; Komisji Historii – kol. T.Bek – O/Kędzierzy-Koźle; Komisji Prawodawstwa Chemicznego – Arkadiusz Kamiński – O/Płock

Ponieważ w roku 2022 przypada XXXII Walny Zjazd SITPChem i 95-lecie istnienia naszej organizacji, to trwają przygotowania do obu tych wydarzeń. Kol. Prezes Jerzy Klimczak oraz Sekretarz Generalny, kol. S.Oczkowicz przedstawią proponowany scenariusz realizacji XXXII WZ SITPChem oraz proponowany program uroczystości 95-lecia SITPChem. Przewidziano dyskusję na ten temat.

Kolejno będą przedstawione do zatwierdzenia: Ordynacja wyborcza oraz Regulamin XXXII WZ SITPChem.

Jak zawsze poruszane będą bieżące sprawy wniesione przez członków i gości spotkania.

 

(inf. ZG SITPChem, 17.02.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.