ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Przekształcenie – od gumy do papieru

Przekształcenie – od gumy do papieru

Metodę, która „zjada gumę” i przetwarza ją w papier, opatentowali biotechnolodzy i papiernicy z Politechniki Łódzkiej. W ten sposób można zamienić zużyte opony w biodegradowalne opakowanie.

Struktura papierowego kompozytu z celulozy bakteryjnej i włókien sosny, zdjęcie spod mikroskopu skaningowego; fot. Politechnika Łódzka

Naukowcy wykorzystali aktywność szczepu bakterii Lactiplantibacillus plantarum do wytwarzania biocelulozy. W tym procesie bakterie czerpią energię z odpadu gumowego. Jednak ze względu na dużą retencję wody oraz niezadowalające właściwości wytrzymałościowe celuloza bakteryjna nie nadaje się do produkcji papieru.

„Opracowaliśmy specjalny kompozyt – mieszaninę celulozy roślinnej i bakteryjnej, poprawiając dzięki temu cechy fizykochemiczne otrzymanego w ten sposób papieru, który staje się nieprzepuszczalny dla powietrza i jest oczywiście biodegradowalny” – wyjaśnia dr hab. inż. Tomasz P. Olejnik. Wraz z nim nad metodą pracowali: dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska, dr inż. Marta Pietras (z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności) oraz dr inż. Magdalena Kmiotek z Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej. Nowatorskie rozwiązanie chronione jest kilkoma patentami.

Zdaniem twórców, otrzymany papier może znaleźć zastosowanie do wytwarzania opakowań, które mogą zastąpić plastik. Dodają, że opony są toksycznym i trudno biodegradowalnym materiałem; zgromadzone na składowiskach stanowią duży problem ekologiczny i ekonomiczny.

Więcej: PAP – Nauka w Polsce, 27.01.2022

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.