ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Ochrona przed Korozją – wydanie 12/2018

Ochrona przed Korozją – wydanie 12/2018

 

Na łamach najnowszego wydania miesięcznika SITPChem „Ochrona przed Korozją” znajdą Państwo m. in. artykuły naukowe: Zastosowanie nanowypełniacza haloizytowego w farbach antykorozyjnych; Polimery przewodzące w ochronie przed korozją; The numerical analysis of stress and temperature distribution in a double-ceramic-layer (DCL) type of La2Zr2O7/8YSZ thermal barrier coatings (TBC) in as-sprayed state; Technologia wytwarzania termodyfuzyjnych powłok cynkowych z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej. Część 2: Odporność korozyjna powłok; Wpływ przygotowania warstwy wierzchniej stopów żelaza na właściwości mechaniczne powłok antykorozyjnych
W tym wydaniu także: interesujące doniesienia z prasy technicznej na temat korozji; omówienie Konferencji Ochrona Środowiska, Targów Wynalazków iENA, Polskie akcenty Kongresu EUROCORR 2018, Nowe Wydawnictwa, oferty producentów farb antykorozyjnych, Rozmowa z platynowym sponsorem Kongresu EUROCORR 2018 w Krakowie – firmą Jotun Polska Sp. z o.o.
Prenumeratę miesięcznika Ochrona przed Korozją na 2019 rok można zamówić:
http://www.sigma-not.pl/czasopisma-40-czasopisma-wielobranzowe-ochrona-przed-korozja.html
Zapraszamy do lektury prenumeraty!

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.