ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Uroczystość 70-lecia NOT we Wrocławiu

Uroczystość 70-lecia NOT we Wrocławiu

 

3 grudnia 2018 r. w Domu Technika NOT we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala z okazji 70-lecia Oddziału Wrocławskiego NOT, prowadzona przez panią Beatę Gancarz-Skrobotowicz.
Prezes Zarząd WR FSNT NOT Tadeusz Nawracaj otworzył uroczystość jubileuszową i powitał zebranych, a wśród nich zaproszonych gości:
– reprezentującą Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hreniaka – Panią Małgorzatę Hasiewicz – Dyrektor Wydziału Kontroli i Nadzoru
– reprezentującego Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka – Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia P. Jacka Barskiego
– Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Cezarego Madryasa
– reprezentującą Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Tadeusza Trziszkę – Panią Prorektor ds. innowacji i współpracy z gospodarką prof. Annę Chełmońską – Soytę
– Prezesa Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Andreasa Kajzera
– Panią Prezes Federacji SNT NOT Ewę Mańkiewicz-Cudny
Profesora Tadeusza Więckowskiego – Politechnika Wrocławska
Profesora Tadeusza Lutego – Doradcę Prezydenta Wrocławia ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi
– Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT NOT Jarosława Palenika
– Wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Elżbietę Janiszewską-Kuropatwę
– Kanclerza Loży Dolnośląskiej BCC Marka Worona
– Prezesa Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Zbigniewa Sebastiana
– Wiceprzewodniczącego Rady Gospodarczej Zachodniej Izby Gospodarczej oraz Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Andrzeja Kalisza
– Dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej prof. Dariusza Łydżbę
– Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Bernarda Kontnego
– Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej prof. Andrzeja Ożyhara
– Prezesa Świdnickiej Rady FSNT NOT Janusza Szostaka
– Wiceprezesa Świdnickiej Rady FSNT NOT Józefa Kostkę
– reprezentującą Prezesa Rady FSNT NOT „Zagłębia Miedziowego w Legnicy” Marka Szczerbiaka – Panią Krystynę Ciechan – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Legnicy
– Kierownika Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prof. Mariusza Kucharskiego
– reprezentującego Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Janusza Szczepańskiego – Pana Rafałała Zarzyckiego – Zastępcę Przewodniczącego Rady DOIIB
– Kierownika Biura ds. rozwoju przedsiębiorczości i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dr Magdalenę Gawron
– Prezesów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, w tym nową Panią Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Oddział w Brzegu Dolnym – Panią Dorotę Połozowską (wybrana w czerwcu 2018 r.)
– członków Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych sfederowanych we Wrocławskiej Radzie FSNT NOT
Podczas uroczystości został wyświetlony film przedstawiający 70 lat Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu. Prezes NOT Ewa Mankiewicz – Cudny wygłosiła okolicznościowy referat pt. „Rola Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych w Budowaniu Państwowości Polskiej.” Po referacie Prezes NOT Ewa Mankiewicz – Cudny i Prezes Wrocławskiej Rady FSNT NOT Tadeusz Nawracaj wręczyli zasłużonym działaczom Diamentowe, Złote i Srebrne Odznaki NOT.
Uroczystości towarzyszyła muzyka w wykonaniu u Szkoły Muzycznej we Wrocławiu.
Po wystąpieniach gratulacyjnych gości odbył się Coctail Jubileuszowy.
W uroczystości uczestniczyli członkowie SITPChem z Oddziału Wrocławskiego i Oddziału Rokita w Brzegu Dolnym.

Andrzej Puszyński

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.