ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Władze SITPChem w kadencji 2022-2026

 

Prezes – mgr inż. Jerzy Klimczak
O/Cieszyn

Zarząd Główny

Prezydium:
Wiceprezes: dr inż. Adam Tarniowy – O/Oświęcim
Wiceprezes: mgr inż. Jerzy Marcinko – O/Puławy
Wiceprezes: mgr inż. Józef Kozieł – O/Cieszyn
Wiceprezes: mgr inż. Anna Czumak-Bieniecka – O/Gliwice
Wiceprezes: prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek – O/Kraków
Członek Prezydium: mgr inż. Stanisław Oczkowicz – O/Tarnów

Skarbnik/Dyrektor ds. Ekonomicznych:
mgr inż. Marcin Potempa – O/Tarnów

Członkowie Zarządu Głównego:

mgr inż. Stanisław Oczkowicz – O/Tarnów
mgr Małgorzata Curyło – O/Puławy
dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński – O/Płock
mgr inż. Krzysztof Dziarnowski – O/Police
mgr inż. Mateusz Gruszka – O/Tarnów
inż. Krzysztof Chmura – O/Tarnów
dr inż. Janusz Kucharski – O/Puławy
dr hab. Robert Przekop, prof. UAM – O/Poznań
mgr inż. Teresa Wałga – O/Cieszyn
inż. Maria Więcek – O/Police
mgr inż. Marek Zatorski – O/Puławy
dr Magdalena Klakočar-Ciepacz -O/Wrocław
dr inż. Piotr Grzybowski – O/Warszawa
mgr inż. Teodor Bek – O/Kędzierzyn-Koźle

Sekretarz Generalny mgr inż. Stanisław Oczkowicz – O/Tarnów

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: mgr inż. Stanisław Gruszka – O/Cieszyn
Wiceprzewodniczący: mgr inż. Andrzej Cebulski – O/Oświęcim
Sekretarz: mgr inż. Krystyna Wojarska – O/Gliwice
Członkowie:
mgr inż. Krzysztof Dziuban – O/Tarnów
mgr inż. Roman Grycza – O/Poznań
mgr Waldemar Sidor – O/Puławy
dr inż. Kazimierz Terelak – O/Kędzierzyn-Koźle

Główny Sąd Koleżeński

Przewodniczący: mgr inż. Wiesław Bartyzel – O/Oświęcim
Wiceprzewodniczący: mgr inż. Janusz Szymczak – O/Tarnów
Sekretarz: mgr inż. Kazimiera Tyczkowska – O/Cieszyn
Członkowie:
mgr inż. Andrzej Skalski – O/Puławy
dr inż. Ewelina Ortyl – O/Wrocław
dr hab. inż. Edwin Makarewicz, prof. UTP – O/Bydgoszcz
mgr inż. Piotr Antecki – O/Włocławek
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.