ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

V Konferencja naukowo-praktyczna „Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 4.0”. Podpisanie umowy patronackiej z SITPChem nad kierunkami inżynierskimi.

V Konferencja naukowo-praktyczna „Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 4.0”. Podpisanie umowy patronackiej z SITPChem nad kierunkami inżynierskimi.

17 stycznia 2019 r., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

17 stycznia 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się V Konferencja naukowo-praktyczna „Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 4.0”. Organizatorami konferencji był Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji PWSZ oraz oświęcimski Oddział SITPChem.

Jednym z istotnych elementów podkreślających współpracę PWSZ i SITPChem było uroczyste podpisanie umowy patronackiej nad kierunkami inżynierskimi. Uczelnię reprezentował JM Rektor Profesor Witold Stankowski a Stowarzyszenie Prezes Zarządu Głównego Jerzy Klimczak. Podobna umowa została podpisane ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, które reprezentował Prezes Zarządu Oddziału Bielsko-Biała – Janusz Juraszek.

Konferencję otworzyła Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji – dr Joanna Stuglik; zgromadzonych przywitał JM Rektor – prof. zw. dr hab. Witold Stankowski. Referat wprowadzający pt.: „Wyzwania przemysłu 4.0” wygłosił prof. zw. dr hab. inż. Igor Kurytnik.
SITPChem Oddział Oświęcim od kilku lat wspiera działania Uczelni w zakresie tworzenia i opiniowania programów kształcenia na kierunkach inżynierskich oraz pomaga w organizacji wizyt studyjnych w różnych zakładach pracy związanych z przemysłem. Dzięki podpisanej umowie współpraca ta na pewno zostanie rozwinięta.

Prezentowane na konferencji referaty dotyczyły praktycznych aspektów funkcjonowania przemysłu w realiach 4. rewolucji przemysłowej, zostały wygłoszone w trzech panelach plenarnych:

  • Inteligentne systemy a przemysł 4.0 – nauka dla gospodarki
  • Inteligentne systemy logistyczne w służbie przemysłu 4.0
  • Zarządzanie i strategie rozwoju w dobie przemysłu 4.0

Obrady podsumował Prezes SITPChem – Jerzy Klimczak, w wystąpieniu, skierowanym przede wszystkim do studentów, podkreślił znaczenie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów dla osiągnięcia sukcesów w karierze zawodowej.

Dodatkowym elementem wzbogacającym, a także upraktyczniającym wymiar konferencji była wystawa prezentująca historię oraz nowoczesne technologie i inwestycje Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu.

W konferencji wzięło udział ponad 60 osób, reprezentujących zarówno środowiska akademickie, jak i otoczenie społeczno-gospodarcze Uczelni w tym liczna reprezentacja SITPChem .

Obok gości swój udział zaznaczyli także studenci, dla których była to kolejna okazja do zapoznania się z realnymi problemami przemysłu i gospodarki.

(opr. Adam Tarniowy)

Podpisanie umowy patronackiej z SITPChem nad kierunkami inżynierskimi

W podpisanej podczas tej uroczystości umowie patronackiej nad kierunkami inżynierskimi pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, reprezentowaną przez Rektora, prof. zw. Dr. hab. Witolda Stankowskiego, a Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, reprezentowanym przez prezesa Zarządu, Jerzego Klimczaka, w której Stowarzyszenie obejmuje swoim patronatem kierunki inżynierskie realizowane w PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, napisano m. in. „Strony wspólnie i jednomyślnie wyrażają wolę, jednocześnie dostrzegając możliwości wzajemnej współpracy w zakresie edukacji zapewniającej korelację kierunków i programów kształcenia z potrzebami rynku pracy. Strony wyrażają przekonanie, że wzajemna współpraca zapewni i wzmocni realizację celów dydaktycznych Uczelni i przyczyni się do wypromowania absolwentów stanowiących profesjonalnie i praktycznie przygotowaną kadrę dla regionalnych pracodawców”.

 

Otwarcie konferencji – JM Rektor PWSZ - prof. zw. dr hab. Witold Stankowski
Otwarcie konferencji – JM Rektor PWSZ – prof. zw. dr hab. Witold Stankowski
Podpisanie umowy patronackiej nad kierunkami inżynierskimi. Uczelnię reprezentował JM Rektor Profesor Witold Stankowski, a Stowarzyszenie  Prezes Zarządu Głównego Jerzy Klimczak
Podpisanie umowy patronackiej nad kierunkami inżynierskimi. Uczelnię reprezentował JM Rektor Profesor Witold Stankowski, a Stowarzyszenie Prezes Zarządu Głównego Jerzy Klimczak
Wymiana podpisanych dokumentów umowy
Wymiana podpisanych dokumentów umowy
Głos zabiera Prezes ZG SITPChem, Jerzy Klimczak
Podpisanie umowy patronackiej nad kierunkami inżynierskimi. Uczelnię reprezentował JM Rektor Profesor Witold Stankowski, a Stowarzyszenie Prezes Zarządu Głównego Jerzy Klimczak
Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji – w centrum Członkowie Zarządu Oddziału SITPChem
Uczestnicy konferencji – w centrum Członkowie Zarządu Oddziału SITPChem
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.