ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Popiersie Prezydenta I. Mościckiego wróciło przed gmach Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej

Popiersie Prezydenta I. Mościckiego wróciło przed gmach Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej

 

Warszawa, 14 grudnia 2019 r.

Przed Gmach Technologii Chemicznej wrócił, po niemal 80. latach, odtworzony pomnik Prezydenta I. Mościckiego. Inicjatywę rekonstrukcji pomnika w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości podjął Komitet Organizacyjny powołany przez Rektora PW.

W uroczystości odsłonięcia popiersia, 14 grudnia 20119 r. uczestniczyła prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko, reprezentując ZG SITPChem.

Odtworzenie pomnika Ignacego Mościckiego to przypomnienie, że był on nie tylko Prezydentem RP, ale także wybitnym chemikiem, elektrykiem, technologiem i wynalazcą, którego dokonania przyczyniły się do powstania polskiego przemysłu chemicznego. Uzyskał ponad 40 patentów, a wśród wynalazków znalazły się m.in. kondensatory wysokiego napięcia (po raz pierwszy użyte w konstrukcji wieży Eiffla) oraz aparaty do zabezpieczania sieci elektrycznych przed wyładowaniami atmosferycznymi. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Ignacy Mościcki zaangażował się w organizowanie polskiego przemysłu chemicznego, który bazował na krajowych surowcach.

Prof. Ignacy Mościcki został dwukrotnie doktorem honoris causa Politechniki Warszawskiej (1925 i 1926), gdzie w latach 1925-1926 pracował w Katedrze Elektrochemii Technicznej.

Rzeźbiarski model popiersia Prezydenta Mościckiego – na wzór popiersia z 1934 r. dłuta Stanisława Romana Lewandowskiego, rzeźbiarza, absolwenta krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych u Matejki – wykonali Anna Getler i Piotr Grzegorz Mądrach, artyści plastycy, dyplomowani konserwatorzy dzieł sztuki, absolwenci warszawskiej ASP. Na podstawie modelu gipsowego powstał odlew z brązu umieszczony na zrekonstruowanym postumencie.

Inicjatywa odtworzenia pomnika ma przybliżyć także naszym studentom postać prof. Ignacego Mościckiego i jego zasługi nie tylko dla naszej uczelni, ale także polskiego przemysłu chemicznego. Jego badania i wysiłki doceniał nawet sam Albert Einstein. Do dzisiaj wiele firm korzysta z jego patentów nie wiedząc nawet, kto był ich autorem – mówi prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

inf. https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Galeria-Niepodleglej/, 31.01.2019

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.