ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kategoria: z SITPChem

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna OCHRONA ŚRODOWISKA przepisy-interpretacje-rozwiązania-trendy 24-26 października 2018 r. Ustroń Jaszowiec

Doroczna Konferencja organizowana przez SITPChem Oddział Gliwice i Sekcję Ochrony Środowiska przy ZG SITPChem, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego oraz Federację SNT-NOT Radę Miejską w Gliwicach kierowana jest przede wszystkim do pracowników naukowych oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska, w tym pracowników przemysłu i administracji państwowej i samorządowej.

Przeczytaj więcej

Inauguracyjne posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem w kadencji 2018-2022. Warszawa, 09 października 2018 r.

 

Obradom przewodniczył kol. Prezes Jerzy Klimczak.

Porządek obrad odejmował m. in. informację o XXXI WZ SITPChem; ukonstytuowanie się Zarządu Głównego SITPChem; wybór Prezydium Zarządu Głównego: wiceprezesów SITPChem; skarbnika; sekretarza generalnego; przedstawiciela SITPChem do Rady Krajowej FSNT-NOT oraz wyznaczenie osób wiodących do realizacji Uchwał XXXI Walnego Zjazdu SITPChem.

Przeczytaj więcej

Koncert Ekologiczny. 6 listopada 2018 r. godz. 13.00, Wrocław, Narodowe Centrum Muzyki

 

Wrocław, Plac Wolności 1

 

Spotkanie z Maciejem Orłosiem i Katarzyną Michniewską w ramach kampanii DO YOU KYOTO, 6 listopada 2018 roku o godzinie 13.00 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu na Placu Wolności 1!

Przeczytaj więcej

ALFA SCHOOL. Dwudniowe, bezpłatne warsztaty w Warszawie, jak z sukcesem skomercjalizować swój projekt

 

13 i 14 listopada 2018 r. , Warszawa

 

Od 2015 roku warsztaty Alfa School odbyły się już w kilku miastach Polski. Po Gdańsku, Lublinie, Krakowie, Białymstoku i Poznaniu mentorzy wybiorą się wesprzeć naukowców w stolicy naszego kraju.

Przeczytaj więcej

Wrocław zaprasza na 44. Dni Nauki i Techniki. 2018 rok

 

Program wystąpień reprezentantów SITPChem na 44 Dniach Nauki i Techniki w 2018 roku

18 października 2018 r., s. 114, budynek Domu Technika NOT

16:00-16:20
Nowa inicjatywa badawcza w obszarze chemii konserwatorskiej- projekty naukowo-badawcze Krajowego Centrum Badan nad Dziedzictwem Kulturowym
dr Barbara Łydżba-Kopczyńska, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski; Muzeum Narodowe w Krakowie

Krajowe Centrum Badan nad Dziedzictwem Kulturowym oferuje polskim placówkom muzealnym wielostronne badania z obiektów i zbiorów w zakresie zagadnień podejmowanych przez chemię konserwatorską.

Przeczytaj więcej

Andrzej Krześlak – Ostatnie pożegnanie

ANDRZEJ KRZEŚLAK
Nasz serdeczny Kolega, wybitny znawca i popularyzator prawodawstwa chemicznego.
Odszedł od nas 20 sierpnia 2018 r. w wieku 60 lat. Pogrzeb śp. Andrzeja

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem

 

26 czerwca 2018 r. w Warszawie, w Sali Różanej Restauracji AVANGARDA.

Kol. Sekretarz przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej SITPChem w 2017 r., zwracając uwagę na nierówność pracy i zaangażowania oddziałów; świadectwem takiej konstatacji jest powtarzająca się nieobecność Prezesów Oddziałów na posiedzeniach Zarządu Głównego i w konsekwencji słabe przenoszenie prowadzonych tutaj dyskusji na teren oddziałów.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego, 15 maja 2018 r. Warszawa

 

Kol. Sekretarz przypomniał, że 31. Walny Zjazd SITPChem odbędzie się w dniach 26-28 września 2018 r. w Ustroniu – Jaszowcu.

Kol. L. Bartkowski przedstawił projekt regulaminu obrad 31 WZ SITPChem który został wysłany do wszystkich członków Zarządu i prezesów Oddziałów, którzy nie zgłosili uwag do tego projektu.

Przeczytaj więcej

XI Sympozjum GRANULACJA’2018

Nałęczów, 9 – 11 maja 2018 r.

Dziękując za zaproszenie na XI Ogólnopolskie Sympozjum Granulacja’2018 w Nałęczowie; na temat: stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatów do granulacji, zwracam uwagę, że systematyczne spotkania osób i firm zainteresowanych problemami granulacji są efektem konsekwentnego zainteresowania tą problematyką Puławskiego Oddziału SITPChem, a co za tym idzie z sukcesem organizowanego, co trzyletniego, Sympozjum GRANULACJA.

Przeczytaj więcej

XXII Konferencja „Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym”

 

23-25 maja 2018 r., Krynica-Zdrój, Hotel Czarny Potok Resort SPA &Conference

XXII Konferencję Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym, zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Tarnów i Grupa Azoty SA , w tym roku pod hasłem świadomość ekologiczna odbiorców produktów chemicznych.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.