ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie wyjazdowe Zarządu Głównego SITPChem z Prezesami Oddziałów

Posiedzenie wyjazdowe Zarządu Głównego SITPChem z Prezesami Oddziałów

Dwudniowe, 13-14 grudnia 2018 r., posiedzenie ZG SITPChem w Oświęcimiu zorganizowane było przez Zarząd Główny SITPChem we współpracy z Oddziałem SITPChem w Oświęcimiu. 13 grudnia odbyły się obrady Zarządu Głównego.
Przedmiotem obrad było zaprezentowanie spraw związanych z Komisjami i Sekcjami SITPChem w kadencji 2018-2022; sformułowanie wniosków po spotkaniu, 7 listopada 2018 r. podczas Prezydium ZG SITPChem,z Kol. Ewą Mańkiewicz-Cudny Prezesem FSNT-NOT.
Kol. Józef Kozieł przedstawił stan przygotowań do Kongresu ETCC’2020 (European Technical Coatings Congress) w Krakowie, a kol. Prezes perspektywę wzajemnego członkostwa PIPC i SITPChem.
Rozważano i przegłosowano treści Regulaminów pracy ZG i Prezydium ZG (zgodnie z Uchwałą XXXI WZ SITPChem).
Zarząd Główny przyjął informację o organizacji i zaawansowaniu prac Zespołów powołanych na posiedzeniu ZG SITPChem 9 października 2018 r. oraz informację Kol. Stanisława Gruszki, Przewodniczącego GKR SITPChem po posiedzeniu Komisji 22 listopada 2018 r.

Posiedzenie ZG SITPChem w Hotelu Olimpijskim w Oświęcimiu

14 grudnia, po porannym spotkaniu Prezesa i Sekretarza Generalnego SITPChem z Prezesem SYNTHOS Zbigniewem Warmuzem, wszyscy uczestnicy posiedzenia zwiedzali firmę SYNTHOS.

Członkowie Zarządu przed wyjazdem do firmy SYNTHOS

Najnowsze instalacje firmy zaprezentował nam prezes Marek Rościszewski.
Na zakończenie spotkania Prezes Jerzy Klimczak złożył wszystkim, i wszyscy sobie wzajemnie, serdeczne życzenia świąteczne.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.