ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Po XXXI Zjeździe SITPChem – esej Zbigniewa Ślęzaka

Po XXXI Zjeździe SITPChem – esej Zbigniewa Ślęzaka

Rok ubiegły pozornie był przeciętnym rokiem,
Acz my, ciesząc się złotej jesieni urokiem,
Zwołaliśmy nasz Walny Zjazd Stowarzyszenia,
Jak zwykle – dla kolejnej kadencji zwieńczenia.

Do Ustronia Jaszowca przybyli dość tłumnie,
Swoje Oddziały reprezentujący dumnie,
Delegaci, którymi każdy Oddział słynie.
Zjazd SITP(e)Chem rozpoczął się w pierwszym terminie.

W odróżnieniu od tego, co widzimy w Sejmie,
U nas debatowano twórczo i uprzejmie.
Były więc sprawozdania, wnioski i splendory,
Ale gwoździem programu zawsze są wybory.

Kampania, jeśli była, toczyła się cicho.
Pretendenci czuwali, nie spało też licho…
Wyborcom przedstawiono dwie kandydatury –
Obie wielkie Postacie, choć skromnej postury.

Jacek Kijeński, Prezes przez cztery kadencje,
Nadal wzbudzał szacunek oraz preferencje.
Świadom swego dorobku, rzucił znów wyzwanie,
Nie dbając wcale o to, kto odpowie na nie…

Konkurent Jerzy Klimczak podniósł rękawicę,
Wyznając, że zaczepił w Cieszynie kotwicę.
Cieszynianie od dawna już poznać się dali,
Bo wiele dla SITP(e)Chem dobrego zdziałali.

Rywali łączy przyjaźń i oddanie sprawie.
Pod tym względem nie różnią się od siebie prawie.
Stronnicy powstrzymali się od agitacji,
A wszyscy wysłuchali Obu prezentacji.

Glosowanie. Jest tajne. Jedni spontanicznie
Oddają głosy z… namysłem, inni bezkrytycznie.
I jest wreszcie rezultat: wybrano Jerzego!
Jacek Mu gratulował – Prezesuj Kolego!

A Jerzy podziękował za wynik wyborów,
Obiecując zarządzać według dobrych wzorów.
Mówił do Poprzednika bardzo sympatycznie,
Aż na sali zrobiło się wręcz nostalgicznie.

Także pewne emocje budziła elekcja
Trzech naczelnych organów – bo przecież selekcja
Dotyczyła kolegów znanych z aktywności.
Do władzy dopuszczono przykłady młodości!

Cieszynianie objęli kluczowe pozycje,
A Zjazd zaakceptował Ich predyspozycje.
Komisji Rewizyjnej ponownie szefuje
Staszek Gruszka z Cieszyna i dobrze się czuje…

Już w poprzedniej kadencji działał pozytywnie,
Wytykając Zarządu błędy konstruktywnie.
Gdy na Zjeździe zalecił „dyfuzję empatii”,
Zaciekawił i zyskał też quantum sympatii…

A w Uchwale zjazdowej, prócz wniosków typowych,
Jest „Utworzenie Klubu Członków Honorowych”.
Bodaj wszyscy możemy być „klubowiczami”.
Pomysł szczery, bo przecież wybory za nami…

Nowy Prezes obyczaj nowy zastosował –
Wstrzymał poczet i sztandar ze czcią ucałował,
Okazując szacunek dla Stowarzyszenia
I jego w społeczności chemików znaczenia.

Odbył się jeszcze bankiet w karczmie na Równicy,
Na który się stawili Zjazdu uczestnicy.
Prezes przybył z Małżonką i chyba mam rację –
Teraz wybralibyśmy Go przez aklamację.

Czeka nas sporo pracy i wielkie wyzwania.
W Zarządzie rozdzielono funkcje i zadania.
Rzuca się w oczy zapał, młodość i uroda.
To chyba dobre zmiany. Teraz taka moda.

Zbigniew Ślęzak 16 stycznia AD 2019
Spotkanie noworoczne O. SITPChem w Gliwicach

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.