ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie wyjazdowe Prezydium ZG SITPChem w Gliwicach

Posiedzenie wyjazdowe Prezydium ZG SITPChem w Gliwicach

 

Gliwice, 16 stycznia 2019 r.

Podczas styczniowego posiedzenia prezydium ZG SITPChem, po zatwierdzeniu dokumentów wg obowiązujących w SITPChem procedur, podejmowano najważniejsze, bieżące sprawy. Już bardzo blisko jest sfinalizowanie spraw związanych z formowaniem składów Komisji i Sekcji SITPChem w kadencji 2018-2022. W najbliższej informacji przekażemy pełną informację o wszystkich Komisjach i Sekcjach; teraz dalej, wskazujemy na możliwość współpracy z nową Sekcją SITPChem: Sekcją Inżynierii Produkcji.
Wiele miejsca podczas posiedzenia prezydium zajęło omawianie szczegółów projektu umowy związanej z organizacją w Polsce, we współpracy FATIPEC- SITPChem, Kongresu ETCC’2020 w Krakowie.

Sekretarz generalny przekazał informacje na temat RODO, tj. Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych SITPChem i zaprezentował dokument, niezbędny do stosowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych SITPChem.

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.