ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

„Przemysł 4.0 – Chemia 4.0” – Konferencja PIPC

„Przemysł 4.0 – Chemia 4.0” – Konferencja PIPC

07 – 08 listopada 2018 r., Hotel Mercure , Wrocław

Polska Izba Przemysłu Chemicznego organizuje Konferencję pt. „Przemysł 4.0 – Chemia 4.0”, która odbędzie siĘ w dniach 07 – 08.11.2018 r. we Wrocławiu. Koszt udziału w tej Konferencji dla Uczestników spoza PIPC – 650 zł brutto – uczestnictwo w roli słuchacza. Członkowie SITPChem mogą wziąć bezpłatny udział w tej Konferencji (bezpłatna rejestracja dla 3 uczestników SITPChem). Zapraszamy Prezesów Oddziałów do uczestnictwa w tej Konferencji.

Przemysł 4.0 i związane z nim innowacje nie są już odległym trendem przyszłości. Dla wielu przedsiębiorstw są codziennością działań i mogą stanowić jeden z kluczowych elementów ich strategicznego rozwoju. Sektor chemiczny, jest jednym z najintensywniej korzystających z nowoczesnych rozwiązań, jednakże nadal stoi przed licznymi wyzwaniami związanymi z ich wprowadzaniem.

Nowy, autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego „Przemysł 4.0 – Chemia 4.0”, jest odpowiedzią na zmiany i nowe kierunki rozwoju wynikające z wdrażania rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej. Wydarzeniem inaugurującym projekt będzie Konferencja „Przemysł 4.0 – Chemia 4.0, Funkcje wsparcia w przemyśle chemicznym”.

Cały projekt jako pierwszy w Polsce stworzy platformę łączącą wytwórców, dostawców i odbiorców produktów i usług. Będzie okazją do budowy sieci kontaktów opartych o wspólne wartości, komplementarne potrzeby oraz ułatwi ich współdziałanie. Wymiana doświadczeń praktyków z obszarów technicznych, które są istotnym elementem wpływającym na funkcjonowanie i rozwój Polskiej Chemii jest jednym z ważniejszych wyzwań rozwojowych stojących przed całym sektorem. Organizatorzy planują dwudniowe wydarzenie obejmujące debaty, prezentację licznych case study, strefę partnerską. Pierwszy dzień konferencji zakończy się networkingową kolacją.

Wiemy jak ważne są dla nas rozwiązania innowacyjne, dlatego chcemy o nich rozmawiać, wymieniać się dobrymi praktykami, szukać pól do współpracy. Współpracy naukowej ale też biznesowej. Równocześnie jesteśmy przekonani, że nawet najlepsze rozwiązania wymagają doskonale funkcjonującego otoczenia, potrzebują sprawnych funkcji wsparcia – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

http://www.pipc.org.pl/kalendarz-wydarzen/, 3 listopada 2018 r.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.