ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna OCHRONA ŚRODOWISKA przepisy-interpretacje-rozwiązania-trendy 24-26 października 2018 r. Ustroń Jaszowiec

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna OCHRONA ŚRODOWISKA przepisy-interpretacje-rozwiązania-trendy 24-26 października 2018 r. Ustroń Jaszowiec

Doroczna Konferencja organizowana przez SITPChem Oddział Gliwice i Sekcję Ochrony Środowiska przy ZG SITPChem, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego oraz Federację SNT-NOT Radę Miejską w Gliwicach kierowana jest przede wszystkim do pracowników naukowych oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska, w tym pracowników przemysłu i administracji państwowej i samorządowej. Konferencji patronuje 13-osobowy Komitet Naukowo-Programowy, a tradycją Konferencji jest Sesja Posterowa i Konkurs na najlepszy poster oraz interesujące wykłady i prezentację wskazujące najważniejsze sprawy w trosce o środowisko: gospodarka odpadami, zintegrowane zarządzanie ochroną środowiska, przeciwdziałanie awariom przemysłowym, skażenie gleby i badania pilotowe procesów służących ochronie środowiska.
Oprócz bogatego programu merytorycznego organizatorzy zapewniają niepowtarzalną atmosferę spotkania, atrakcje towarzyskie i możliwość nawiązania interesujących kontaktów zawodowych prowadzących do wzajemnie korzystnej współpracy.
Szczegółowy program i warunki uczestnictwa są dostępne na www.sitpchem.gliwice.org.pl

abc

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.