ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Wirtualna edukacja dla każdego – Pierwsza polska platforma typu MOOC

Wirtualna edukacja dla każdego – Pierwsza polska platforma typu MOOC

  • 2Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Fundacją Młodej Nauki i partnerami, uruchomiło pierwszą polską platformę edukacyjną Polski MOOC.
  • Platforma jest wiarygodnym i bezpłatnym źródłem wiedzy dostępnym dla wszystkich, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Została uruchomiona na serwerach Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 10 mln PLN na konkurs dla twórców kursów z uczelni wyższych Kurs na MOOC.

Wykorzystując innowacje technologiczne, można pokonać dotychczasowe bariery utrudniające proces edukacji. Uruchomiona dzisiaj platforma edukacyjna Polski MOOC, z otwartymi kursami online, umożliwia naukę przez całe życie. Każdemu. Bezpłatnie. Jest pierwszym tego rodzaju wirtualnym narzędziem do zdalnej nauki, a zarazem kolejnym krokiem w procesie tworzenia innowacyjnego ekosystemu kształcenia w Polsce.

Dla nas cel jest jasny. W dobie dynamicznie zmieniających się realiów ekonomicznych, społecznych i kulturowych musimy wspierać projekty umożliwiające ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Kluczowe jest dla ministerstwa, aby stanowiły one adekwatną odpowiedź na nowe potrzeby i możliwości czasowe osób, chcących uzupełnić swoje wykształcenie. Dlatego zdecydowaliśmy się sfinansować powstanie platformy edukacyjnej Polski MOOC – mówi Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Lifelong learning 24/7

Technologiczna rewolucja w obszarze kształcenia dokonuje się na naszych oczach. Już dzisiaj na świecie ponad 80 mln studentów korzysta z platform, oferujących kursy typu MOOC. Ponad 800 uczelni udostępnia swoje kursy studentom na całym świecie. Są one wsparciem i uzupełnieniem tradycyjnych form kształcenia, gdzie najważniejsza jest relacja mistrz-uczeń – mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Dardziński, podczas przemówienia inaugurującego platformę Polski MOOC.

Kursy typu MOOC (ang. massive open online course) na platformie Polski MOOC są przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych nauką, zdobywaniem nowych kompetencji i umiejętności. Platforma edukacyjna pozwala na kształcenie przez całe życie – lifelong learning (LLL), jest darmowa i dostępna 24/7 z każdego miejsca na świecie. Jedynym warunkiem jest dostęp do internetu.

Polska jest jednym z nielicznych państw europejskich, nieposiadających platformy z kursami MOOC – czas to zmienić. – mówi dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska, prezes Fundacji Młodej Nauki – Dążymy do tego, aby na platformie znalazły się kursy tworzone przez polskie ośrodki akademickie, a także przedsiębiorców i organizacje pozarządowe. Dzięki temu zapewnimy szeroki zakres tematyczny kursów, dostępnych na różnych poziomach zaawansowania. Wierzę, że na Polskim MOOC-u każdy znajdzie coś dla siebie – zapewnia prezes Fundacji.

Ideę platformy e-learningowej popiera także Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP-u, zapewnia, że uczelnie obejmą patronat i nadzór merytoryczny nad otwartymi kursami online. Jednocześnie będą sugerować określone rozwiązania, tak aby jakość wirtualnej edukacji była spójna z klasycznym kształceniem akademickim na studiach stacjonarnych.

Obrano kierunek na moc

Przy tworzeniu nowoczesnego, a jednocześnie rzetelnego i bezpiecznego źródła wiedzy w internecie, Ministerstwo współpracuje nie tylko z Fundacją i Konferencją Rektorów, ale także z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym (autor rozwiązań technologicznych opartych na Open edX).

˗ Przystosowaliśmy platformę EdX, powstałą w MIT i Uniwersytet Harvardzkim, do naszych, krajowych potrzeb. W tym celu przeprowadziliśmy badania użyteczności po to, aby Polski MOOC w maksymalnym stopniu odpowiadał oczekiwaniom i był przyjazny polskiemu użytkownikowi – podkreśla dr Olaf Gajl, dyrektor OPI PIB.

Początkowo na platformie Polski MOOC będzie można zapisać się na 4 kursy, włącznie z tym dla twórców, jak stworzyć kurs typu MOOC. Ich baza będzie się sukcesywnie powiększać. Pomóc ma w tym konkurs Kurs na MOOC, skierowany do szkół wyższych, ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podczas konferencji inaugurującej. Ma on wykorzystać wysokie kompetencje uczelni w tworzeniu otwartych kursów online na platformie Polski MOOC, umożliwiających uzupełnienie edukacji.

Z myślą o młodzieży, seniorach, studentach oraz wszystkich innych osobach, chcących podnieść swoje kompetencje, przeznaczamy budżet w wysokości 10 milionów złotych, na stworzenie kursów, które będą wartościowym źródłem wiedzy. Liczymy, że dzięki tym funduszom powstanie na platformie atrakcyjna oferta edukacyjna dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na miejsce i czas – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zgłoszenia do konkursu Kurs na MOOC można składać online od 30 listopada 2018 r. do 25 stycznia 2019 r. Konkurs finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej informacji znajduje się na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Docelowo autorami kursów mają być nie tylko uczelnie i instytucje naukowe, ale także organizacje pozarządowe oraz firmy.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [newsletter@ncbr.gov.pl], 2 listopada 2018

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.