ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kategoria: z SITPChem

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 24 października 2017 r. w Warszawie

Bardzo ważne podczas tego posiedzenia było omówienie przygotowań do Jubileuszu 90-lecia SITPChem i NWZ SITPChem. Przedstawiono szczegóły organizacyjne oraz program obrad NWZ i Jubileuszu 90-lecia SITPChem.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem, 20 września 2017 r. w Tarnowie

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem w Tarnowie połączone było z obchodami 90-lecia zrzeszania się inżynierów i techników przemysłu chemicznego  w Tarnowie–Mościcach. Zarząd dopełnił formalności zatwierdzenia rekomendowanych przez Prezydium Zarządu Głównego: regulaminu obrad NWZ SITPChem i programu uroczystości Jubileuszu 90-lecia SITPChem, wniosków o nadanie odznaczeń; zatwierdzenia decyzji o uzupełnieniu składu Rady Naukowej czasopisma „Ochrona przed korozją” o osobę Dr.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 13 września 2017 r. w Warszawie

Członkowie Prezydium uczcili minutą ciszy pamięć kol. Jerzego Paprockiego.

Podczas tego posiedzenia Prezydium omawiano projekt Statutu SITPChem i zdecydowano, że projekt ten, po dokonanych już wszystkich poprawkach merytorycznych i redakcyjnych jest gotowy do przekazania do opinii prawnej.

Przeczytaj więcej

Zawiadomienie o śmierci mgr.inż. Jerzego Paprockiego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci, 21 sierpnia 2017 r. w Warszawie, naszego Kolegi i Przyjaciela

Mgr. inż. Jerzego PAPROCKIEGO
Członka Honorowego SITPChem, Członka Honorowego Zarządu Głównego SITPChem

Związanego ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego od 1950 r.,

Przeczytaj więcej

Ważne oświadczenie w sprawie Muzeum Techniki i Przemysłu

Gościem specjalnym obradującej 28 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT Rady Krajowej FSNT-NOT był prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Występując przed delegatami najwyższej władzy ruchu stowarzyszeniowego techników i inżynierów, Pan Premier złożył ważne oświadczenie w sprawie dalszych losów Muzeum Techniki i Przemysłu NOT (MTiP).

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem, 26 czerwca 2017 r. w Warszawie

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem z Prezesami Oddziałów, 26 czerwca 2017 r. w Warszawie, było jednym z bardzo ważnych w kalendarzu zebrań Zarządu Głównego, bowiem dotyczyło przyjęcia sprawozdań merytorycznego i finansowego za 2016 rok – po dyskusji zaprezentowanych dokumentów i opinii Głównej Komisji Rewizyjnej.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 30 maja 2017 r.

30 maja 2017 r. w Warszawskim Domu Technika odbyło się Prezydium ZG SITPChem. Najważniejsze omawiane sprawy, to Projekt Statutu SITPChem – po kolejnych zmianach i uzupełnieniach zatwierdzonych już przez ZG SITPChem 19 kwietnia 2017 r.,

Przeczytaj więcej

Dzień Chemika 2017 w Brzegu Dolnym. Spotkanie inżynierów PCC Rokita SA

Już siedemnasty raz w kolejnych latach, 26 maja br., spotkali się w Brzegu Dolnym członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego „przy bigosie prezesa” z okazji Dnia Chemika.

Przeczytaj więcej

Dzień Chemika 2017 w Cieszynie

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem Oddział w Cieszynie organizuje corocznie sesję „Dzień Chemii” dedykowaną uczniom szkół średnich (ponadgimnazjalnych) i gimnazjów powiatu cieszyńskiego oraz szkół z Republiki Czeskiej, w ramach współpracy transgranicznej.

Przeczytaj więcej

Gliwickie Dni Nauki i Techniki

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada Miejska w Gliwicach powróciła do organizowania „Dni Nauki i Techniki”. Współorganizatorami tego wydarzenia jest Stowarzyszenie Inżynierów i techników Przemysłu Chemicznego Oddział Gliwice.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.