Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techników i przemysłu chemicznego.

5th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry

5th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry
Hotel „Ostaniec”, Kroczyce, Podlesice 82,
w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
13-15.06.2022 .

5th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry, to kolejna edycja międzynarodowego spotkania wysokiej klasy specjalistów, zajmujących się szeroko pojętymi biotransformacjami.

Przeczytaj więcej

Jubileusz 50-lecia działalności CNBOP w Józefowie


Prezes Jerzy Klimczak będzie gościem czerwcowych uroczystości jubileuszowych Centrum; W przygotowanym adresie okolicznościowym do Dyrektora St. bryg. dr inż. Pawła Janika. przekazując Jubileuszowe gratulacje, Prezes Jerzy Klimczak, w imieniu społeczności SITPChem, napisał m.

Przeczytaj więcej

XXXII Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Od 19 do 20 października 2022 r. w Domu Technika NOT w Warszawie będzie obradował XXXII WZ SITPChem. To ważne wydarzenia w życiu Stowarzyszenia i święto wszystkich jego członków.

Przeczytaj więcej

100-lecie działalności inżynierskiej w Bydgoszczy

Z okazji 100-lecia powrotu Bydgoszczy do macierzy i 100-lecia działalności stowarzyszeń technicznych, Bydgoska Rada Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT postanowiła uczcić to wydarzenie wydaniem monografii pod wyżej wymienionym tytułem.

Przeczytaj więcej

ANTYKOROZJA systemy-materiały-powłoki Ustroń, 25 – 27 kwietnia 2022

25 kwietnia br. w Ustroniu rozpoczyna się doroczna konferencja naukowo-techniczna ANTYKOROZJA systemy-materiały-powłoki. Organizatorzy, SITPChem O/Gliwice, Sekcja Korozji przy ZG SITPChem oraz Rada Mijeska NOT w Gliwicach, przygotowani byli do tej konferencji już od 2020 roku; wszystko zniweczyła pandemia.

Przeczytaj więcej

Dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński Srebrnym Inżynierem 2021

Laureatom 28. plebiscytu redakcji Przeglądu Technicznego i Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT o tytuł „Złotego Inżyniera” wręczone zostały prestiżowe statuetki i dyplomy na uroczystej Gali 30 marca br.,

Przeczytaj więcej

„Przeciążenia w kręgosłupie – przyczyny i unikanie”.

Zapraszamy na wykład pt: „Przeciążenia w kręgosłupie – przyczyny i unikanie”.  Wykład wygłosi: Prof. dr Jacek Jurkojć z Politechniki Śląskiej Wydział Inżynierii Biomedycznej Katedra Biomechatroniki.
Wykład w ramach programu: „Przyjazna Nauka” odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 o godz. 17.00

Przeczytaj więcej

Inżynieria procesowa a zrównoważony rozwój

12 kwietnia br. wykład pt: „Inżynieria procesowa a zrównoważony rozwój” wygłosił prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz z Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Wykład dotyczył wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w przemyśle chemicznym i redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Przeczytaj więcej

IV Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne 23-24 kwietnia 2022

IV Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne odbędzie się w dniach 23-24.04.2022 r.. Sympozjum, któremu patronuje SITPChem, jest organizowane przez Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików razem z Naukowym Kołem Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radą Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w formie online na platformie Microsoft Teams.

Przeczytaj więcej

Przemysł Chemiczny – wydanie 4/2022 już dostępne

 

W najnowszym wydaniu można przeczytać:

Wspomnienie pośmiertne

– Prof. dr hab. inż. Andrzej Dworak (1945–2021) – dr inż. Bożena Szapska

Aktualności

Z życia SITPChem

Z życia PIPC

Konferencje

Z prasy zagranicznej

Patenty

 

Część naukowa

 

Innovative agents for de-icing and anti-icing of the railway infrastructure

Innowacyjne środki do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem infrastruktury kolejowej

Karolina Brzóska, Dorota Sikorska, Konrad Terpiłowski, Aleksandra Jamrozik

 

Spent second stage natural gas reforming catalysts type G-0110.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.