Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techników i przemysłu chemicznego.

Spotkanie w SITPChem Oddział w Puławach

W dniu 24 kwietnia br. w Puławach odbyły się spotkania Prezesa Zarządu Głównego SITPChem z pracownikami Biura O/SITPChem w Puławach z Zarządem Oddziału oraz z Dyrekcją Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Przeczytaj więcej

Ochrona przed Korozją – wydanie 5/2022

W majowym wydaniu miesięcznika zaprezentowano m. in.:

Strukturalne aspekty korozji zmęczeniowej ocynkowanych elementów złącznych
Powłoki cynkowe otrzymywane metodą bezkontaktowo-gazową na elementach gwintowanych
Wpływ obróbki elektrochemicznej w rozpuszczalniku eutektycznym oraz osadzenia powłoki zol-żelowej SiO2 na odporność korozyjną stali 316L  w roztworze Ringera
Najlepsze dostępne technologie do instalacji odpylania w cynkowniach i system MikroPul-Assist – monitoring zdalny w czasach zdalnej pracy
Leratens® AV Plus i Leratens® AV Ultra – wielofunkcyjne dodatki do kąpieli trawiących
Studia podyplomowe.

Przeczytaj więcej

Przemysł Chemiczny – wydanie 5/2022

W majowym wydaniu Przemysłu Chemicznego:

Artykuł promocyjny na temat technologii wytwarzania dendrytycznych proszków miedzi metodą RADO
Aktualności
Z życia SITPChem
Z życia PIPC
Konferencje
Z prasy zagranicznej
Patenty

oraz bardzo interesujące publikacje:

  • Zastosowanie naturalnych sorbentów w żywieniu świń jako metoda zmniejszania
    zanieczyszczeń z pomieszczeń hodowlanych
  • Wybrane zagadnienia eksploatacyjne agregatów absorpcyjnych
  • Chemiczne zanieczyszczenia powietrza uwalniane podczas prac w gabinetach
    kosmetycznych.
Przeczytaj więcej

Konferencja Naukowo-Techniczna ANTYKOROZJA’2022

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo –Techniczna ANTYKOROZJA. Systemy – Materiały – Powłoki, po dwóch latach oczekiwania, odbyła się w Ustroniu-Jaszowcu, od 25 do 27 kwietnia br. Organizatorami

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska FSNT-NOT w Koninie

12 maja 2022 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie  Komisji Ochrony Środowiska – dzięki pomocy Pani Pauliny Rachuby-Luteckiej – która reprezentuje w Komisji Terenową Jednostkę Organizacyjną NOT w Koninie.

Przeczytaj więcej

Seminarium popularno-naukowe w Gliwicach

18 maja br. w budynku NOT w Gliwicach odbyło się bardzo interesujące seminarium popularno-naukowe, przygotowane przez grupę członków SITPChem i SIMP. Podstawą do dyskusji były dwa fantastyczne wykłady naukowców z Politechniki Śląskiej:

„Mechatronika: systemy autonomiczne z opcjonalnym wsparciem zdalnego operatora” – prof. dr hab.

Przeczytaj więcej

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Terenowego SITPChem przy Oddziale SITPChem w Gliwicach

Od 10 do 25 maja br. w Kołach SITPChem odbywały się Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze, na których podsumowywano mijającą kadencję oraz wybrano nowe Zarządy i Delegatów na Walny Zjazd Oddziału.

Obrady Koła Terenowego (najliczniejszego w Oddziale w Gliwicach ), bardzo sprawnie poprowadziła kol. Anna

Przeczytaj więcej

Członkowie SITPChem z Oddziału Gliwice na koncercie w Rybniku

26 maja br. członkowie Oddziału SITPChem Gliwice wybrali się do Teatru Ziemi Rybnickiej na wzruszający koncert operetkowy pt. Dla ciebie mamo…, którego gwiazdą była primadonna polskiej sceny operetkowej Grażyna Brodzińska, a obok niej wystąpili: Najra Ajvazjan – sopran, Adam Sobierajski – tenor, Łukasz Kostka – baryton, Sylwia Langer i Przemysław Łamacz – taniec oraz orkiestra Unger Ensamble pod dyrekcją Mieczysława Ungera.

Przeczytaj więcej

IV Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (PSSCh)

Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (PSSCh) – cykliczna ogólnopolska konferencja naukowa przeznaczona dla studentów, doktorantów i młodych naukowców. Jednym z wielu atutów PSSCh jest fakt, że sesje prezentacji i posterowe odbywają się w czasie rzeczywistym – Prelegenci przedstawiają na żywo swoje wyniki badań, po czym dyskutują z pozostałymi Uczestnikami.

Przeczytaj więcej

Zmarł Jarosław Palenik

10 maja 2022 r. pożegnaliśmy naszego Przyjaciela i Kolegę mgr. inż. Jarosław Palenika, wybitnego działacza inżynierskiego ruchu stowarzyszeniowego, Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT – Członka Rady Krajowej FSNT-NOT (2006-2009), Prezesa Zarządu Łódzkiej Rady FSNT- NOT (2005-2009), uhonorowanego wieloma odznaczeniami m.in.:

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.