ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kategoria: Konkursy

Konkurs Inżynier Przemysłu Chemicznego

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Konkursu Inżynier Przemysłu Chemicznego 2023. Rozstrzygnięcie Konkursu i Gala przekazania Statuetek 6 grudnia 2013 podczas Konferencji Przemysł Chemiczny

(inf.

Przeczytaj więcej

Konkurs Inżynier Przemysłu Chemicznego 2023

Decyzją XXXII Walnego Zjazdu SITPChem, Zarząd Główny SITPChem począwszy od 2023 r. ustanowił coroczne wyróżnienie w postaci tytułu: Inżynier Przemysłu Chemicznego.

Po raz pierwszy Laureaci zostaną zaprezentowanii podczas Konferencji Przemysł Chemiczny, organizowanej przez SITPChem od 5 do 7 grudnia 2023 w Warszawie.

Przeczytaj więcej

Konkurs SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii za lata 2020-2022 rozstrzygnięty

Skład Jury Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii został ustalony na podstawie wskazań z tych Oddziałów, z których napłynęły zgłoszenia do Konkursu. Z siedmiu Oddziałów zgłoszono do składu Jury następujące osoby:
1) dr hab.

Przeczytaj więcej

Prace dyplomowe zgłoszone do Konkursu SITPChem w 2020 roku

Do tegorocznej edycji Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii, zgłoszono 10 prac wykonanych w różnych ośrodkach akademickich w Polsce w roku akademickim 2018/2019.

Przypomnieć trzeba, że celem konkursu jest wyeksponowanie najcenniejszych cech, jakimi są rzetelna praca pomysłowość ujęcia tematu, dojrzałość opracowania zagadnienia oraz jego utylitarność.

Przeczytaj więcej

Konkurs WFEO w ramach obchodów Światowego Dnia Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju

Konkurs WFEO (Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich) dotyczy najlepszych pomysłów i projektów młodych inżynierów (poniżej 35 roku życia), służących realizacji celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez inżynierię.

Przeczytaj więcej

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 na „Kurs na MOOC”

Z dniem 30 października 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 pt. „Kurs

Przeczytaj więcej

Konkurs ERA-NET Bioenergy

22 października 2018 r. uruchomiony został międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach programu ERA-NET Bioenergy pt.„Combined biomass valorisation to bioenergy, industrial feedstocks and bio-based products”.

Przeczytaj więcej

Dokumentacja dla konkursu nr 3 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim w 2018 r.

26 października 2018 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim „ Silesia pod błękitnym niebem”.

Przeczytaj więcej

European Technical Coatings Congress 2020

Termin Kongresu: 02-04 września 2020
Miejsce Kongresu: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Krupnicza 33 w Krakowie
Prezydent Kongresu: dr Radosław Adamek

Tematyka kongresu: obejmuje całokształt zagadnień dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych dla farb i lakierów, a także chemicznych materiałów budowlanych, związanych z tym klejów oraz farb graficznych.

Przeczytaj więcej

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Główny Urząd Statystyczny zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.