ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Dokumentacja dla konkursu nr 3 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim w 2018 r.

Dokumentacja dla konkursu nr 3 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim w 2018 r.

26 października 2018 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim „ Silesia pod błękitnym niebem”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→ Program Operacyjny Inteligentny Rozwój →Aktualne nabory→ Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dlagospodarki→Konkurs_3/4.1.1/2018_Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Śląskim.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/, 26 października 2018 r.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.