ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Konkurs ERA-NET Bioenergy

Konkurs ERA-NET Bioenergy

22 października 2018 r. uruchomiony został międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach programu ERA-NET Bioenergy pt.„Combined biomass valorisation to bioenergy, industrial feedstocks and bio-based products”. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.

NCBR na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu przeznaczyło budżet w wysokości 600.000 EUR. (wiecej na https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uruchomienie-13-konkursu-era-net-bioenergy-pt-combined-biomass-valorisation-to-bioenergy-industr-1).

(newsletter NCBR, 26. 10. 2018)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.