ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Prace dyplomowe zgłoszone do Konkursu SITPChem w 2020 roku

Prace dyplomowe zgłoszone do Konkursu SITPChem w 2020 roku

Do tegorocznej edycji Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii, zgłoszono 10 prac wykonanych w różnych ośrodkach akademickich w Polsce w roku akademickim 2018/2019.

Przypomnieć trzeba, że celem konkursu jest wyeksponowanie najcenniejszych cech, jakimi są rzetelna praca pomysłowość ujęcia tematu, dojrzałość opracowania zagadnienia oraz jego utylitarność.

Organizatorzy konkursu preferują prace dotyczące chemii stosowanej.

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. W 2020 roku będzie się odbywała 51. edycja tego Konkursu.

Konkurs jest dwuetapowy – pierwszy etap odbywa się na poziomie oddziałów SITPChem, a drugi – na poziomie ogólnopolskim. Konkursy regionalne odbywają się w Oddziałach SITPChem (dokładne informacje i terminy na https://sitpchem.org.pl/dzialalnosc/konkursy/).

Do Zarządu Głównego SITPChem napłynęło 10 prac: cztery z Wydziału Chemicznego politechniki Śląskiej; dwie z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej; jedna z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i jedna z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz dwie z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Posiedzenie jury Konkursu, zaplanowano na maj 2020 roku, ale nie ustalono jeszcze dokładnej daty posiedzenia.

(inf. SITPChem, 10.03.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.