ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Konkurs WFEO w ramach obchodów Światowego Dnia Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju

Konkurs WFEO w ramach obchodów Światowego Dnia Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju

Konkurs WFEO (Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich) dotyczy najlepszych pomysłów i projektów młodych inżynierów (poniżej 35 roku życia), służących realizacji celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez inżynierię.

Autorzy najlepszych propozycji zostaną zaproszeni do przedstawienia swojego pomysłu podczas obchodów Światowego Dnia Inżyniera w siedzibie UNESCO w Paryżu, 4 marca 2020 roku.

(Inf. http://enot.pl/aktualnosci/item/1441-konkurs-wfeo-dla-mlodych-inzynierow;
więcej: http://worldengineeringday.net/young-eng2020/)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.