ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Konkurs Inżynier Przemysłu Chemicznego 2023

Konkurs Inżynier Przemysłu Chemicznego 2023

Decyzją XXXII Walnego Zjazdu SITPChem, Zarząd Główny SITPChem począwszy od 2023 r. ustanowił coroczne wyróżnienie w postaci tytułu: Inżynier Przemysłu Chemicznego.

Po raz pierwszy Laureaci zostaną zaprezentowanii podczas Konferencji Przemysł Chemiczny, organizowanej przez SITPChem od 5 do 7 grudnia 2023 w Warszawie.

Wyróżnienie ma na celu pokazanie wybitnych inżynierów przemysłu chemicznego, ze szczególnym uwzględnieniem ich przedsiębiorczości i innowacyjności, dorobku zawodowego i jego znaczenia dla rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce, oraz funkcjonowania w gospodarce wolnorynkowej

Regulamin Konkursu (Inzynier-Przem-Chemicznego-Regulamin.pdf (konferencja-przemyslchemiczny.pl))

(inf. ZG SITPChem, 5.09.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.