ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 na „Kurs na MOOC”

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 na „Kurs na MOOC”

Z dniem 30 października 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 pt. „Kurs na MOOC”, dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu.
Nabór wniosków rusza 30 listopada 2018 r.

Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-moc18-na-kurs-na-mooc-52587/

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej: MOOC@ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [newsletter@ncbr.gov.pl], 2 listopada 2018

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.