ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Autor: rzecznik

H2POLAND – pod patronatem SITPChem 16-17 maja 2023, Poznań

H2POLAND to pierwsze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targi i konferencje
w całości poświęcone technologiom wodorowym. Forum jest platformą wymiany wiedzy połączonej z ekspozycją najnowszych rozwiązań poświęconych nisko i zeroemisyjnej gospodarce.

Przeczytaj więcej

Nabór kandydatów do tytułu Ekspert NOT

Zarząd Główny FSNT-NOT ogłasza piątą edycję naboru kandydatów do tytułu „Ekspert NOT”.

Kart Zgłoszeń należy przesłać w terminie do 31.08.2023 r.

Osoby ubiegające się o tytuł „Ekspert NOT” powinny złożyć w Biurze FSNT-NOT wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z rekomendacją Zarządu Głównego macierzystego Stowarzyszenia.

Przeczytaj więcej

ŚWIATOWY DZIEŃ INŻYNIERA

4 marca 2023 r. twórcy techniki obchodzili IV ŚWIATOWY DZIEŃ INŻYNIERA dla ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU pod hasłem „Innowacje inżynieryjne dla bardziej prężnego świata”.

Przeczytaj więcej

Uroczyste odsłonięcie popiersia inż. Piotra Drzewieckiego w Warszawie

Uroczystość odsłonięcia popiersia inżyniera Piotra Drzewieckiego prezydenta Warszawy w latach 1918-1921, odbyła się 2 marca br., w Parku Mirowskim w Warszawie Aleja Piotra S.

Przeczytaj więcej

Trwają prace nad opracowaniem Almanachu SITPChem

Tuż po zakończeniu XXXII Walnego Zjazdu, świętowaliśmy jubileusz 95–lecia SITPChem. W tych okolicznościach powstała idea – zaprezentowana przez kol. Jerzego Klimczaka -pokazania  sylwetek osób, które miały istotny  wpływ  na losy krajowego przemysłu chemicznego oraz  rozwój naszego  Stowarzyszenia – SITPChem.

Przeczytaj więcej

Uroczystość wręczenia tytułu Członka Honorowego SITPChem kol. prof. Marii Zieleckiej

2 marca br. członkowie Prezydium ZG SITPChem spotkali się na uroczystości wręczenia dyplomu Honorowego Członka SITPChem kol. prof. Marii Zieleckiej. Tytuł Honorowego członka SITPChem został przyznany Kol. Zieleckiej

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem 22 marca br.

Posiedzenie Zarządu Głównego odbędzie się za pośrednictwem NOT Informatyka – Sali konferencyjnej SITPChem. Najważniejsze sprawy przewidziane do rozważenia na tym posiedzeniu, to m. in.: przypomnienie ustaleń dotyczących realizacji Uchwały XXXII WZ SITPChem łącznie z zatwierdzeniem osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych punktów tej uchwały; zatwierdzenie składów poszczególnych Komisji i Sekcji SITPChem; omówienie aktualnych zagadnień związanych z realizacją opracowywanych programów DUZ; omówienie działalności Zespołu ds. opracowania

Przeczytaj więcej

Saturn i jeszcze dalej SITPChem O/Gliwice w Planetarium Śląskim

 

SITPChem O/Gliwice, kontynuując tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Inżyniera zaprosił członków i sympatyków Stowarzyszenia do Planetarium Śląskiego na seans „Saturn i jeszcze dalej”, w którym zaprezentowana będzie historia odkrycia pierścieni Saturna i można będzie zobaczyć je z bliska dzięki sondom kosmicznym, które badały planetę.

Przeczytaj więcej

SITPChem w fabryce samochodów Stellantis Gliwice Sp. z o.o.

W ramach obchodów IV Światowego Dnia Inżyniera, 03 marca 2023 r. odbyła się wycieczka do fabryki samochodów Stellantis Gliwice Sp. z o.o. Fabryka powstała 03 stycznia 2021 roku z połączenia spółek Opel Manufacturing Poland i PSA Manufacturing Poland.

Przeczytaj więcej

Doroczna Konferencja ANTYKOROZJA’2023

Konferencję organizuje SITPChem O/Gliwice we współpracy z Sekcją Korozji SITPChem. Komitetowi Naukowemu Konferencji przewodniczy prof. Witold Gnot, a Komitetowi Organizacyjnemu – Jerzy Kropiwnicki. Więcej informacji i pliki do pobrania na www.gliwice.sitpchem.org.pl

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.