Autor: rzecznik

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem Warszawa, 29 listopada 2022 r.

We wtorek, 29 listopada br. odbędzie się posiedzenie Prezydium ZG SITPChem w nowym składzie – po wyborach XXXII WZ SITPChem.
Podczas posiedzenia Prezes i Sekretarz Generalny podsumują XXXII WZ SITPChem i uroczystość 95-lecia Stowarzyszenia.

Przeczytaj więcej

XXI Konferencja SITPChem O/Gliwice Ochrona Środowiska – nauka i przemysł dla ochrony Ziemi

7 grudnia 2022 r. (środa)

SESJA 1

Przewodnicząca obrad – mgr inż. Anna CZUMAK-BIENIECKA

 

  1. Nauka w ochronie środowiska   

 prof. dr hab. Joanna RZESZOWSKA-WOLNY – Katedra Inżynierii i Biologii Systemów, Wydział Inżynierii  Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska

  1. Dekarbonizacja i decentralizacja produkcji ciepła wspierające ochronę środowiska i zasoby naturalne  Krzysztof SZALIŃSKI – Prezes Zarządu PEC Gliwice Sp.
Przeczytaj więcej

Przemysł Chemiczny 11/2022 – już dostępny

Spis treści nr 11/2022

Od redakcji ………………………………………………877
Wydarzenia
-XXXII Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego…………………………………………………………………………879
– Jubileusz 95-leciaSITPChem………………………………………………………886
Wywiad z prof. dr. hab. inż. Bogusławem

Przeczytaj więcej

Kontynuacja wykładów w cyklu Przyjazna Nauka

W październiku 2022 rozpoczęła się kolejna, trzecia już grupa wykładów w trybie zdalnym z cyklu „Przyjazna Nauka”.

Wykłady z tematami popularyzującymi naukę obejmują poszerzenie wiedzy z zakresu chemii a także wielu innych obszarów nauki, z uwzględnieniem wykorzystywania osiągnięć w praktyce, w życiu codziennym.

Przeczytaj więcej

Studia Podyplomowe: „Wyroby lakierowe. Technologia i Zastosowanie”

Szósta edycja studiów rozpocznie się w marcu 2023 na Politechnice Krakowskiej

Bliższe informacje na stronie: https://studiafarby.pk.edu.pl/
Uczestnik Studiów otrzymuje Świadectwo Politechniki Krakowskiej.
Studia Podyplomowe przekazują kompletną, praktyczną i przydatną wiedzę z zakresu najnowszych technologii i stosowania wszystkich rodzajów farb i lakierów.

Przeczytaj więcej

XXXII Walny Zjazd SITPChem

XXXII Walny Zjazd rozpoczął się 19 października br. w Warszawskim Domu Technika NOT w reprezentacyjnej Sali A. Zjazd otworzył Prezes, kończący teraz kadencję 2018-2022, wzywając do stawienia się Pocztu Sztandarowego.

Przeczytaj więcej

Uroczystość 95-lecia SITPChem

Uroczystość 95-lecia SITPChem rozpoczęło wprowadzenie Sztandaru SITPChem i odegranie Hymnu Państwowego. Na uroczystości obecni byli Delegaci na XXXII WZ SITPChem oraz Członkowie Honorowi SITPChem i zaproszeni goście, a wśród nich m.in. Pani

Przeczytaj więcej

Spotkanie Klubu Członków Honorowych SITPChem

W przeddzień Zjazdu, 18 października po południu odbyło się spotkanie Klubu Członków Honorowych SITPChem i zaproszonych gości. Spotkanie miało uroczysty charakter; było to pierwsze tak liczne spotkanie członków Klubu, a wielką atrakcją tego wydarzenia była prezentacja książki Stefana Oborskiego i Jerzego Paprockiego oraz zaproszenie Rodziny śp. Jerzego

Przeczytaj więcej

Miesięcznik Przemysł Chemiczny – już u Czytelników

Spis treści nr 10/2022

Od redakcji……………………………………………………………………………725
Artykuł promocyjny
– Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A……………………………………729
Komentarze
– Proces rebrandingu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA w ramach konsolidacji Grupy Azoty -mgr Iwona Drozdowicz-Tomaszek………………………732
– Zarządzanie ochroną własności intelektualnej w innowacyjnych przedsiębiorstwach chemicznych – rekomendowane działania – dr hab.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.