ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Trwają prace nad opracowaniem Almanachu SITPChem

Trwają prace nad opracowaniem Almanachu SITPChem

Tuż po zakończeniu XXXII Walnego Zjazdu, świętowaliśmy jubileusz 95–lecia SITPChem. W tych okolicznościach powstała idea – zaprezentowana przez kol. Jerzego Klimczaka -pokazania  sylwetek osób, które miały istotny  wpływ  na losy krajowego przemysłu chemicznego oraz  rozwój naszego  Stowarzyszenia – SITPChem.

Powstała myśl, aby  wszyscy beneficjenci tytułu  Członka Honorowego SITPChem – zarówno żyjący, jak i Ci którzy już odeszli –  zostali zaprezentowani w specjalnym wydaniu ALMANACHU.

Sylwetki żyjących osób zostaną  przedstawione na podstawie przygotowanych przez zainteresowane Koleżanki i Kolegów biogramów. Do wszystkich Członków Honorowych kol. Teodor Bek, przewodniczący Komisji Historycznej Przemysłu Chemicznego, skierował prośbę o przygotowanie swoich biogramów. Dla uporządkowania opracowywanych materiałów kol. Teodor Bek przygotował założenia dotyczące biogramów: powinny zawierać 3-5 stron tekstu A 4 pisany czcionką  typ Times Roman 12 pkt , odstępy pojedyncze. Prosi także o dołączenie ok. 5 zdjęć (jedno typu paszportowego , pozostałe z działalności zawodowej oraz stowarzyszeniowej).

Gromadzeniem oraz weryfikacją przesłanych biogramów zajmuje się Komisja Historii Polskiego Przemysłu Chemicznego. Kol. Bek prosi o to, aby biogramy osób żyjących zostały opracowane w terminie do końca maja 2023. Bardzo prosi o dotrzymanie terminu.

Wszelkie pytania i wątpliwości, a także gotowe biogramy prosimy kierować do Komisji Historycznej Przemysłu  Chemicznego poprzez biuro ZG SITPChem

(sekretariat@sitpchem.org.pl).

Opisana inicjatywa ma poparcie Zarządu Głównego SITPChem; potrzebny jest nasz wysiłek napisania kilku dobrych rzeczy o sobie samych… – zachęca kol. Teodor Bek.

(inf. SITPChem, marzec 2023) 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.