ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem 22 marca br.

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem 22 marca br.

Posiedzenie Zarządu Głównego odbędzie się za pośrednictwem NOT Informatyka – Sali konferencyjnej SITPChem. Najważniejsze sprawy przewidziane do rozważenia na tym posiedzeniu, to m. in.: przypomnienie ustaleń dotyczących realizacji Uchwały XXXII WZ SITPChem łącznie z zatwierdzeniem osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych punktów tej uchwały; zatwierdzenie składów poszczególnych Komisji i Sekcji SITPChem; omówienie aktualnych zagadnień związanych z realizacją opracowywanych programów DUZ; omówienie działalności Zespołu ds. opracowania Kroniki SITPChem i Almanachu Członków Honorowych SITPChem; omówienie wstępnych założeń I Konferencji „Przemysł Chemiczny” Zarządu Głównego w Warszawie zaplanowanej w dniach 15-17.11.2023; omówienie spraw związanych z Regulaminem Inżyniera Przemysłu Chemicznego; Patronaty SITPChem (LABS EXPO „Targi Poznańskie”, Forum H2POLAND itd.). Ponadto Zarząd zajmie się potencjalnym udziałem ZG SITPChem w realizacji Projektu „Erasmus Plus”; oraz sprawą Branżowych Centrów Umiejętności (BCU). Prezes poinformuje zebranych o uroczystości wręczenia godności Członka Honorowego SITPChem, kol. prof. Marii Zieleckiej.

Rozważenie spraw wniesionych zakończy obrady Zarządu Głównego SITPChem.

(inf. SITPChem, 15.03.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.