ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Uroczyste odsłonięcie popiersia inż. Piotra Drzewieckiego w Warszawie

Uroczyste odsłonięcie popiersia inż. Piotra Drzewieckiego w Warszawie

Uroczystość odsłonięcia popiersia inżyniera Piotra Drzewieckiego prezydenta Warszawy w latach 1918-1921, odbyła się 2 marca br., w Parku Mirowskim w Warszawie Aleja Piotra S. Drzewieckiego. Uroczystości przewodniczyła Ewa Mańkiewicz-Cudny Prezes FSNT-NOT. Podczas ceremonii reprezentacja FSNT-NOT oraz Społecznego Komitetu Upamiętniania Prezydenta Warszawy Piotra S. Drzewieckiego złożyła wieniec. W uroczystości w imieniu SITPChem uczestniczył prezes ZG Jerzy Klimczak.

Warto przypomnieć, że to właśnie SITPChem było jednym z pierwszych stowarzyszeń, które nabyło cegiełki na rzecz budowy tego popiersia.

Piotr Stanisław Drzewiecki jest Patronem najwyższego wyróżnienia FSNT-NOT. Zgodnie z tradycją Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich, Medalem tym są honorowane osoby, które wnoszą duży wkład w integrację polskiego i polonijnego środowiska technicznego.

Pani Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny przemawia przed odsłoniętym
popiersiem inż. Stanisława Drzewieckiego

Piotr Stanisław Drzewiecki inżynier, przemysłowiec, działacz społeczno-gospodarczy. Przewodniczył Radzie Nadzorczej Polskiego Banku Komunalnego, prezes Stowarzyszenia Techników w Warszawie, inicjator budowy Domu Technika w Warszawie, założyciel i pierwszy prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, prezes Ligii Pracy i Zarządu Towarzystwa Kursów Naukowych.

W latach 1916–1917 burmistrz Warszawy i członek Rady Miejskiej. Od 22.03.1918 do 28.11.1921 prezydent Warszawy. W 1920 r. zastępca prezesa Rady Obrony Stolicy. Przyczynił się do reaktywacji – po 1918 r. – Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i SGGW. Współzałożyciel Klubu Rotary International. W latach 1930–1937 przewodniczący Komisji Planowania Regionalnego Warszawy.

Aresztowany przez Niemców w 1942 r. Więziony na Pawiaku. Zmarł w 1943 r. w więzieniu Moabit w Berlinie.

(inf. https://not.org.pl/aktualnosci oraz SITPChem, 14.03.2023; foto: SITPChem)

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.