ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Uroczystość wręczenia tytułu Członka Honorowego SITPChem kol. prof. Marii Zieleckiej

Uroczystość wręczenia tytułu Członka Honorowego SITPChem kol. prof. Marii Zieleckiej

2 marca br. członkowie Prezydium ZG SITPChem spotkali się na uroczystości wręczenia dyplomu Honorowego Członka SITPChem kol. prof. Marii Zieleckiej. Tytuł Honorowego członka SITPChem został przyznany Kol. Zieleckiej przez XXXII Walny Zjazd SITPChem w Warszawie w październiku 2022 r. Pani Profesor nie mogła być obecna na uroczystości w Warszawie.

Prof. Maria Zielecka z Prezesem ZG SITPChem

Obok odebrania Tytułu Członka Honorowego SITPChem, podczas spotkania kol. Prezes Jerzy Klimczak wspólnie z Sekretarzem Generalnym Stanisławem Oczkowiczem wręczyli Pani Profesor piękny bukiet i pismo, w którym dziękowali za Jej wielki wkład i ogromną pracę wykonaną na każdym etapie organizacji ETCC2022 w Krakowie w 2022 roku. Napisali m. in. Dziękujemy za wielką merytoryczną i organizacyjną pracę w przygotowaniu pierwszego w historii naszego Stowarzyszenia Międzynarodowego Kongresu – ETCC2022 w Krakowie. Podziwiamy sprawne merytoryczne opiniowanie napływających na ETCC2022 publikacji i współpracę w przygotowaniu całego programu Kongresu. Trudno przecenić zaangażowanie Koleżanki – jako Przewodniczącej Komitetu Naukowego ETCC2022. Za ten wielki wysiłek, bogatą wiedzę i życzliwość – bardzo dziękujemy.

ETCC2022 przyniósł naszemu Stowarzyszeniu wiele korzyści – od promocji SITPChem jako kompetentnego organizacyjnie i merytorycznie organizatora międzynarodowego kongresu, po nie tylko nienaganną, ale także wyjątkową oprawę całego wydarzenia.

W takich działaniach najważniejszy jest wysoki poziom merytoryczny, dobre przygotowanie materiałów, bezbłędne prezentacje – a to wszystko nadzorował Komitet Naukowy pod przewodnictwem Koleżanki.

Za tę wielką pracę i przyjaźń serdecznie dziękujemy.

 

Kol. Maria Zielecka ze wzruszeniem powiedziała, że praca Przewodniczącej Komitetu Naukowego ETCC2022 sprawiła Jej wiele satysfakcji, a sukces Kongresu odbiera także bardzo osobiście. Ważne jest także to, że w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, w tym pośród organizatorów Kongresu znalazła wielu wspaniałych Przyjaciół i współpracowników, na pierwszym miejscu wymieniając kol. Józefa Kozieła – inicjatora i szefa Komitetu Organizacyjnego ETCC2022. Kol. Maria Zielecka jest członkiem SITPChem O/Cieszyn.

Członkowie Prezydium ZG SITPChem na spotkaniu z prof. Marią Zielecką

(inf. SITPChem 10.03.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.