ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

ŚWIATOWY DZIEŃ INŻYNIERA

ŚWIATOWY DZIEŃ INŻYNIERA

4 marca 2023 r. twórcy techniki obchodzili IV ŚWIATOWY DZIEŃ INŻYNIERA dla ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU pod hasłem „Innowacje inżynieryjne dla bardziej prężnego świata”.

Z tej okazji FSNT NOT Rada Miejska w Gliwicach, SIMP i SITPChem zorganizowały 7 marca 2023 r. sympozjum z następującym programem:

  1. WODÓR – PALIWO PRZYSZŁOŚCI – Lechosław BARCHAŃSKI – Prezes Zarządu Air2Gas Sp. z o.o., Zabrze
  2. MAGAZYNY ENERGII – Jan SURÓWKA – Wiceprezes SIMP Oddział Gliwice, EMS Energy Engineering&Management Systems.

Po wykładach gorąco dyskutowano o wodorze, nowych możliwościach i perspektywach, przypominając często, że każde innowacyjne rozwiązanie potrzebuje energii. Teraz mówi się o źródłach OZE, ale te z kolei wymagają magazynów energii. Do tych tematów będziemy jeszcze wielokrotnie wracać.

Sympozjum odbywało się w Domu Technika NOT w sali konferencyjnej i zgromadziło ponad 50-osobową publiczność. Gospodarze zadbali o pyszne ciasteczka i kanapki.

Jesteśmy przekonani, że Światowy Dzień Inżyniera już na stałe wpisuje się do kalendarzy spotkań inżynierów i osób zainteresowanych.

(inf. SITPChem O/Gliwice, 10.03.2023)

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.