ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kategoria: z SITPChem

Inżynieria procesowa a zrównoważony rozwój

12 kwietnia br. wykład pt: „Inżynieria procesowa a zrównoważony rozwój” wygłosił prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz z Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Wykład dotyczył wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w przemyśle chemicznym i redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 11 kwietnia 2022

Posiedzenie Prezydium odbywało się zdalnie poprzez program NOT Informatyka.

Podczas obrad omówiono aktualne zagadnienia związane z realizacją opracowywanych programów KKZ, KUZ oraz DUZ.

Przeczytaj więcej

XXXII Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

 

Od 19 do 20 października 2022 r. w Domu Technika NOT w Warszawie będzie obradował XXXII WZ SITPChem. To ważne wydarzenie w życiu Stowarzyszenia i święto wszystkich jego członków.

Przeczytaj więcej

XIII Posiedzenie ZG SITPChem 22 marca 2022 r.

XIII Posiedzenie ZG SITPChem 22 marca 2022 r.
obrady zdalne realizowane poprzez Spółkę NOT-Informatyka w Warszawie

W porządku obrad Zarządu Głównego znajdą się m.

Przeczytaj więcej

Przyjazna nauka – wykład w trybie zdalnym

22 marca br. o godz. 17.00 wykład pt. Przeciążenia w kręgosłupie – przyczyny i unikanie wygłosi prof. dr Jacek Jurkojć – Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej Katedra Biomechatroniki.

W celu wzięcia udziału w wykładzie prosimy o zalogowanie się poprzez link:  https://vms.enot.pl/b/sit-qgj-smj

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska FSNT-NOT

Pierwsze w nowej kadencji (2021-2025) posiedzenie plenarne członków Komisji, odbyło się 7 marca2022 r. w Sali Prezydialnej Warszawskiego Domu Technika NOT – siedziby Federacji FSNT-NOT w Warszawie.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 23 lutego 2022

Spotkanie będzie odbywało się za pomocą łączenia on-line w Sali Konferencyjnej SITPChem w NOT Informatyka. Po dopełnieniu procedur, Prezes i Sekretarz Generalny SITPChem omówią aktualne sprawy związane z realizacją opracowywanych programów KKZ, KUZ oraz DUZ.

Przeczytaj więcej

XXVIII Konferencja ANTYKOROZJA 25-27 kwietnia 2022

Oddział SITPChem Gliwice i Sekcja Korozji przy ZG SITPChem serdecznie zaprasza do udziału w XXVIII Konferencji Naukowo-Technicznej ANTYKOROZJA. Systemy-Materiały-Powłoki.

Organizowana corocznie konferencja, w 2020 i 2021 roku nie odbyła się z powodu pandemii.

Przeczytaj więcej

Porozumienie wodorowe

SITPChem jest jednym z sygnatariuszy Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. Partnerstwo wodorowe, jest wynikiem zawarcia Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej i jest kontynuacją działań zapoczątkowanych 7 lipca 2020 r.

Przeczytaj więcej

Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele,

Kończy się 2021 rok – nie do wiary jak szybko dzień-za-dniem doprowadził nas aż do grudnia tego roku.

Kolejnego trudnego w warunkach pandemii… Już nauczyliśmy się wprawdzie spotykać na monitorach komputerów, ale nie przestajemy tęsknić za uściskiem dłoni, przytuleniem, spojrzeniem prosto w oczy.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.