ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Walne Zgromadzenie Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego MPKU

Walne Zgromadzenie Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego MPKU

Narada zorganizowana w dniu 27.02.2024 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Zespół Koordynacji Uczenia się Dorosłych (ZKU) – Animator współpracy partnerskiej „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.

W programie przedstawiony został Plan Działań Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego na 2024 rok w tym była prezentacja kluczowych obszarów rekomendowanych przez Radę Programową MPKU.

W szerokiej dyskusji nad programem MPKU zaproponowałem wprowadzenie do Planu Działań MPKU na rok 2024 tematu: „Aktywny udział w realizacji Branżowych Centrów Umiejętności (BCU)”. Propozycja ta została wsparta także w wielu innych wypowiedziach. Przekazałem (e-mailem) krótką informację o celach i zadaniach BCU wraz z informacją że nasze Stowarzyszenie jest już partnerem 2 centrów BCU.

Zwróciłem także uwagę na priorytety które powinny być elementami programów kształcenia na różnych poziomach, w tym głównie: specjaliści IT, inżynierowie oprogramowania, eksperci cyberbespieczeństwa, oraz w dziedzinach: analityka danych, robotyka, automatyzacja procesów, uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego w „widzenie komputerowe”, rzeczywistość rozszerzona (AI) i rzeczywistość wirtualna (VR), internet rzeczy, blockchain, szkolenia dla robotów i chatbotów- programów umożliwiających konwersacje z człowiekiem (replikujące zachowania ludzkie).

Zaproponowałem wprowadzanie do działalności MPKU pewne elementy, które wspierałyby tworzenie programów na różnych poziomach kształcenia. Niezbędne są także dzielenie się dobrymi praktykami.

W programie Walnego Zgromadzenia MPKU były także, m.in.: Podsumowanie działań MPKU w roku 2023, zmiany w Regulaminie MPKU, Prezentacja nowych kandydatur do MPKU.

(opr. Józef Kozieł, 27.02.2024)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.