ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Komunikat o posiedzeniu Głównej Komisji Rewizyjnej SITPChem

Komunikat o posiedzeniu Głównej Komisji Rewizyjnej SITPChem

 

W dniu 28.03.2024. obradowała na swoim planowym posiedzeniu Główna Komisja Rewizyjna SITPChem. Zebranie, które prowadził jej Przewodniczący kol. .Stanisław Gruszka odbywało się w pełnym jej składzie, przeprowadzone zostało w formule on-line.

Program, oprócz spraw formalno-porządkowych, obejmował jak zwykle ważkie zagadnienia  z funkcjonowania naszego Stowarzyszenia, ,m.in.:

– aktywizacja Komisji Rewizyjnych Oddziałów

– rozliczenie planów pracy (na kadencję oraz rocznego) GKR

– prezentacja oraz przyjęcie planu pracy na 2024r.

– analiza Uchwał GKR podjętych w bieżącej kadencji

Posiedzenie przebiegało w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze, Przyjęto 3 Uchwały GKR.

Trzeba zaznaczyć, że na posiedzenia GKR zawsze zapraszani są Koledzy Prezes i Sekretarz Generalny SITPChem i w przeważającej liczbie posiedzeń biorą w nich aktywny udział. Tym razem władze wykonawcze SITPChem reprezentował kol. .S. Oczkowicz , Sekretarz Generalny. Poinformował on gremium GKR o bieżącej działalności organizacji, podejmowanych inicjatywach i projektach oraz występujących  problemach i trudnościach. Taka formuła wzajemnego uczestnictwa w posiedzeniach władz stwarza zawsze stronom możliwość dyskusji, zadania pytań czy wyjaśnienia występujących wątpliwości.

Kolejne posiedzenie regularne GKR jest planowane w czerwcu br., prawdopodobnie w formule stacjonarnej.

(inf. Stanisław Gruszka, Przewodniczący GKR  SITPChem, 26.04.2024)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.