ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

50-lecie pracy zawodowej Profesora Jacka Kijeńskiego

50-lecie pracy zawodowej Profesora Jacka Kijeńskiego

Podczas dorocznej Konferencji SITPChem „Ochrona Środowiska”, w czwartek, 25 kwietnia br. o godz. 17.30 w Ustroniu-Jaszowcu, odbędzie się specjalna Sesja poświęcona 50-leciu pracy Profesora Jacka Kijeńskiego na Politechnice Warszawskiej.

Intencją organizatorów – SITPChem – jest wyrażenie uznania dla dorobku naukowego Profesora, dla Jego zasług w pracy w przemyśle i organizacjach naukowo-gospodarczych oraz – nade wszystko – naszej wielkiej do Niego przyjaźni.

Przewidywany jest wykład Profesora i dyskusja oraz krótkie wystąpienia PT Gości.

(inf. SITPChem O/Gliwice, 24.02.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.