ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kategoria: z SITPChem

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem

6 grudnia 2021 r. spotkają się członkowie Prezydium ZG SITPChem na XXI posiedzeniu. Spotkanie będzie odbywało się hybrydowo – w biurze ZG SITPChem w budynku NOT w Warszawie oraz za pomocą łączenia on-line w Sali Kinferencyjnej SITPChem w NOT informatyka.

Przeczytaj więcej

Zmarł mgr inż. Eugeniusz Kulczycki Członek Honorowy SITPChem

Eugeniusz Kulczycki, długoletni Prezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, aktywnie współpracujący w wielu obszarach z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej zmarł  28 października 2021

Pogrzeb kol. Eugeniusza

Przeczytaj więcej

Umowa o współpracy SITPChem i Politechniki Wrocławskiej w sprawie wydawania czasopisma Chemik

18 października br. na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej odbyło się podpisanie umowy o współpracy w sprawie wydawania czasopisma Chemik. Stronami umowy były SITPChem – jako właściciel tytułu Chemik oraz Politechnika Wrocławska – jako wiodąca polska uczelnia techniczna.

Przeczytaj więcej

100 lat działalności Inżynierów i Techników w Bydgoszczy

Bydgoska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bydgoszczy zorganizowała w dniu 24 września 2021 uroczystą Konferencję z okazji 100 lat działalności Inżynierów i Techników w Bydgoszczy.

Przeczytaj więcej

Informacja o wygranym Konkursie na realizację Projektu nr POWR.02.15.00-00-1003/21, „Programy nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branżach ceramiczno-szklarskiej (CES) i chemicznej (CHM)”

Sekretarz Generalny SITPChem, kol. Stanisław Oczkowicz przekazał informację, że 28 września 2021 roku w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie, Prezes ZG SITPChem kol. Jerzy Klimczak oraz Sekretarz Generalny SITPChem podpisali Umowę na realizację Projektu nr POWR.02.15.00-00-1003/21, „Programy nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branżach ceramiczno-szklarskiej (CES) i chemicznej (CHM)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przeczytaj więcej

Pomoc dla Nikosia

Pan Łukasz Makowski z WIChiP Politechniki Warszawskiej przekazał nam prośbę swojej doktorantki Moniki Sikory.

Chciałabym bardzo poprosić Państwa o wsparcie w wyjątkowej dla mnie sytuacji.

Przeczytaj więcej

Redaktor Andrzej Szyprowski odznaczony Medalem im. Piotra Drzewieckiego

Red. Andrzej Szyprowski zakończył niedawno pracę na stanowisku redaktora naczelnego miesięcznika Przemysł Chemiczny. Obok wielu wyrazów uznania, Redaktor został wyróżniony za swoją wieloletnią twórczą pracę przez Naczelną Organizację Techniczną najwyższym odznaczeniem FSNT-NOT – Medalem im. inż. Piotra

Przeczytaj więcej

63 Zjazd Naukowy PTChem

Ze względu na panującą pandemię 63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego został przesunięty o rok i odbył się w dniach 13-17 września 2021 roku.

Przeczytaj więcej

ALCHEMIUM – Magia Chemii Jutra – Politechnika Łódzka

17 września 2021 r. oficjalnie otwarto pierwszy budynek projektu „Alchemium”, najnowszej inwestycji Politechniki Łódzkiej, która docelowo stanie się nową siedzibą Wydziału Chemicznego.

Przeczytaj więcej

Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego SITPChem

7 września 2021 r. w Warszawie odbyło się XIX już w tej kadencji posiedzenie Prezydium ZG SITPChem. Obrady odbywały się w formule mieszanej, 6 osób spotkało się w biurze SITPChem w Domu Technika NOT; pozostali dołączyli na Sali Konferencyjnej SITPChem wykorzystując aplikację VMS-NOT.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.