ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kategoria: z SITPChem

Porozumienie wodorowe

SITPChem jest jednym z sygnatariuszy Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. Partnerstwo wodorowe, jest wynikiem zawarcia Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej i jest kontynuacją działań zapoczątkowanych 7 lipca 2020 r.

Przeczytaj więcej

Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele,

Kończy się 2021 rok – nie do wiary jak szybko dzień-za-dniem doprowadził nas aż do grudnia tego roku.

Kolejnego trudnego w warunkach pandemii… Już nauczyliśmy się wprawdzie spotykać na monitorach komputerów, ale nie przestajemy tęsknić za uściskiem dłoni, przytuleniem, spojrzeniem prosto w oczy.

Przeczytaj więcej

XII posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem

20 grudnia 2021 r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie ZG SITPChem. Spotkanie odbywało się w trybie zdalnym za pomocą programu Spółki NOT-Informatyka.

Przeczytaj więcej

Nagroda im. Mariana Górnego dla uczniów wyróżniających się w naukach technicznych

15 grudnia 2021 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu już po raz dziesiąty odbyło się wręczenie zainicjowanej przez SITPChem Nagrody im. Mariana Górnego, przyznawanej uczniom wyróżniającym się w zakresie nauk technicznych.

Przeczytaj więcej

Prenumerata czasopism wydawanych przez SIGMA-NOT w 2022 roku Miesięczniki SITPChem: Przemysł Chemiczny i Ochrona przed Korozją

Wydawnictwo SIGMA NOT zaprasza do zamówienia/odnowienia prenumeraty na 2022 rok.


Prenumeratę można zamówić:

  • mailem: prenumerata@sigma-not.pl
  • poprzez Internet: www.sigma-not.pl
  • telefonicznie: 22 840 30 86 lub 22 840 35 89
  • listownie: Zakład Poligrafii i Kolportażu Wydawnictwa
    SIGMA-NOT Sp.
Przeczytaj więcej

Przyjazna Nauka – zaproszenie do udziału w wykładach i dyskusji

W zimowym semestrze 2021/2022 kontynuowany jest cykl wykładów w ramach Przyjaznej Nauki – inicjatywy realizowanej przez SITPChem O/Cieszyn.


Najbliższy wykład – 11 stycznia o godz. 17

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem

6 grudnia 2021 r. spotkają się członkowie Prezydium ZG SITPChem na XXI posiedzeniu. Spotkanie będzie odbywało się hybrydowo – w biurze ZG SITPChem w budynku NOT w Warszawie oraz za pomocą łączenia on-line w Sali Kinferencyjnej SITPChem w NOT informatyka.

Przeczytaj więcej

Zmarł mgr inż. Eugeniusz Kulczycki Członek Honorowy SITPChem

Eugeniusz Kulczycki, długoletni Prezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, aktywnie współpracujący w wielu obszarach z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej zmarł  28 października 2021

Pogrzeb kol. Eugeniusza

Przeczytaj więcej

Umowa o współpracy SITPChem i Politechniki Wrocławskiej w sprawie wydawania czasopisma Chemik

18 października br. na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej odbyło się podpisanie umowy o współpracy w sprawie wydawania czasopisma Chemik. Stronami umowy były SITPChem – jako właściciel tytułu Chemik oraz Politechnika Wrocławska – jako wiodąca polska uczelnia techniczna.

Przeczytaj więcej

100 lat działalności Inżynierów i Techników w Bydgoszczy

Bydgoska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bydgoszczy zorganizowała w dniu 24 września 2021 uroczystą Konferencję z okazji 100 lat działalności Inżynierów i Techników w Bydgoszczy.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.