ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zaproszenie do SITPChem dla osób realizujących doktoraty wdrożeniowe

Zaproszenie do SITPChem dla osób realizujących doktoraty wdrożeniowe

W doktoratach wdrożeniowych liczy się każda działalność doktoranta, w tym przynależność do SITPChem – co roku składa się sprawozdanie z postępów pracy oraz z wszelkiej działalności, a przynależność do SITPChem jest dodatkowo punktowana.

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 kwietnia 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy 2023” i naborze wniosków. Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) z dniem 8 maja 2023 r. ustanawia się program pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy 2023”, zwany dalej „programem”. Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Zapraszamy młodych naukowców o wspólnego działania; szczegóły na www.sitpchem.org.pl

(inf. Informacje o programie „Doktorat wdrożeniowy” – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl), 4.09.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.