ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Konferencja SITPChem od 5 do 7 grudnia br. w Warszawie

Konferencja SITPChem od 5 do 7 grudnia br. w Warszawie

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego zaprasza do współpracy i udziału w Konferencji Przemysł Chemiczny w zabytkowym Budynku NOT w Warszawie, w dniach od 5 do 7 grudnia 2023 r.

Najważniejszym przesłaniem Konferencji jest omówienie spraw branży chemicznej w kontekście nauki i edukacji, rozwoju technologicznego, w tym gospodarki obiegu zamkniętego, zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, oraz ochrony środowiska w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, zielonego wodoru i OZE.

Szeroka prezentacja zagadnień i sformułowane wniosków nastąpi w panelach dyskusyjnych, prezentacjach merytorycznych i sesjach posterowych.

Nad poprawnością merytoryczną Konferencji czuwa Komitet Naukowy pod przewodnictwem Pani Profesor Marii Zieleckiej. Merytoryczny dorobek Konferencji będzie opublikowany w miesięczniku Przemysł Chemiczny. Komitetem Organizacyjnym kieruje kol. Józef Kozieł, wiceprezes ZG SITPChem.

Ministerstwo Edukacji i Nauki objęło Patronatem Honorowym I Konferencję Przemysł Chemiczny. Liczymy na takie same decyzje Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Tymczasem patronat honorowy nad Konferencją objęło Polskie Towarzystwo Chemiczne, FSNT-NOT, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie.

Uruchomiona została strona internetowa Konferencji http://konferencja-przemyslchemiczny.pl/; zachęcamy do skorzystania z dostępnych tam informacji oraz możliwości zgłoszenia woli współpracy w wybranej formie, zapisu do Newslettera oraz wpisania na listę uczestników.

(inf. ZG SITPChem, 2.06.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.