ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

VI posiedzenie Prezydium ZG SITPChem

VI posiedzenie Prezydium ZG SITPChem

VI posiedzenie Prezydium ZG SITPChem odbyło się 31 lipca 2021 w Warszawie i zdalnie na platformie VMS-NOT.

Podczas posiedzenia, które prowadził prezes ZG SITPChem Jerzy Klimczak, po spełnieniu formalności związanych z przyjęciem porządku obrad, zatwierdzeniem protokołu z poprzedniego posiedzenia (25.05.2023) i omówieniu najważniejszych spraw organizacyjnych, kol. Sekretarz Generalny zaprezentował sprawy związane z projektem DUZ zakończonym już w Stowarzyszeniu, ale z powodów formalnych nieprzyjęty jeszcze poza SITPChem.

Najważniejsza do realizacji w 2023 roku jest Konferencja „Przemysł Chemiczny” Zarządu Głównego w Warszawie zaplanowana w dniach 05-07.12.2023. Prezes  Jerzy Klimczak i Sekretarz Generalny podali najważniejsze bieżące informacje, w tym o patronacie honorowym MEiN oraz przyznanej dotacji Ministerstwa na realizację Konferencji. Konkurs o tytuł Inżynier Przemysłu Chemicznego – to przeprowadzany w tym roku po raz pierwszy projekt Prezesa i ZG SITPChem na ten tytuł (informacje i karty zgłoszenia Kandydatów na www. http://konferencja-przemyslchemiczny.pl)

Kolejno Prezydium rozważało sprawy związane z Branżowymi Centrami Umiejętności (BCU) – współpracy SITPChem w organizacji BCU w Policach oraz BCU w Płocku.

Sekretarz Generalny przedstawił pismo Przewodniczącego GKR do Prezydium ZG SITPChem dotyczące prac związanych z działalnością GKR.

Kol. A. Czumak-Bieniecka zaprezentowała stan przygotowań do posiedzenie jury Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii, zaplanowanego na 3 sierpnia br. (informacja o wynikach Konkursu w tym serwisie Aktualności)

Prezes zaprezentował jeszcze stan porozumień z PIPC związanych z propozycją SITPChem zmniejszenia składki członkowskiej w PIPC.

Sporo miejsca poświęcono też sprawom aktualizacji strony www.sitpchem.org.pl, oddając bieżące sprawy kol. Koziełowi i kol. Bienieckiej.

Prezes przekazał też zaproszenie ZO SITPChem Police do odbycia posiedzenia Zarządu Głównego z Prezesami Oddziałów w Policach w październiku br. (wstępnie 12-14.10.2023).

Kol. Józef Kozieł, przewodniczący KNiO SITPChem zaapelował o przygotowywanie w Oddziałach SITPChem wniosków o odznaczenia SITPChem i NOT oraz odznaczenia państwowe dla członków naszego Stowarzyszenia.

(inf. SITPChem, 10.08.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.