ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

SITPChem partnerem branżowym projektu „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”

SITPChem partnerem branżowym projektu „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”

9 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

Od lewej: Stanisław Oczkowicz, Jerzy Klimczak i Starosta Policki Andrzej Bednarek

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Policach i przedstawiciele Partnerów Projektu: Partner Branżowy – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego na czele z Prezesem mgr inż. Jerzym Klimczakiem; Partner Dodatkowy – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Partner przy realizacji projektu – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

 

Rozpoczęcie realizacji projektu pod nazwą „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”

Przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące powstania Branżowego Centrum Umiejętności; na realizację projektu Powiat Policki otrzymał dofinansowanie w kwocie 13 000 000,00 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Całkowita wartość projektu wynosi 15 244 800,00 zł.

Liderem Projektu jest Powiat Policki, a realizatorem Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Planowana data zakończenia projektu to 30 czerwca 2026 r.

Zakres inwestycji obejmuje utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU), realizującego koncepcję Centrów Doskonalenia Zawodowego (CoVEs). Głównym celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży chemicznej, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Policach z dziedziny przemysłu chemicznego.

Centrum powstanie przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Policki. W szkole jest prowadzone kształcenie zawodowe w zawodzie technik technologii chemicznej.

(inf. SITPChem oraz https://policki.pl/powiat policki utworzy branżowe centrum umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego, 11.05.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.