ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Antykorozja 2023 Konferencja Naukowo-Techniczna SITPChem O/Gliwice

Antykorozja 2023 Konferencja Naukowo-Techniczna SITPChem O/Gliwice

29. Konferencja ANTYKOROZJA systemy-materiały-powłoki zgromadziła w pięknym wiosennym Ustroniu w Beskidzie Śląskim 55 uczestników, którzy reprezentowali 11 placówek naukowych, 13 podmiotów gospodarczych, dwie redakcje czasopism naukowo-technicznych i 3 organizacje naukowo-techniczne. Zorganizowano 4 sesje referatowe i sesję posterową; wygłoszono 17 referatów i zaprezentowano 6 posterów. Wykaz wszystkich prezentacji oraz instytucji uczestniczących w konferencji, zamieszczono na www.gliwice.sitpchem.org.pl; tam też relacja fotograficzna i wykaz wszystkich prezentacji i tytuły posterów.

Pośród znakomitych wykładów i prezentacji, obok zagadnień korozyjnych, rozważano także problemy od tych sparaw pozornie tylko odległe, a tak naprawdę przybliżające lepsze rozumienie świata i zjawisk. Na przykład w swoim wystąpieniu, pt. Magia wody, prof. Jacek Kijeński zaprezentował filozoficzne aspekty obecności wody w życiu człowieka; wody jako symbolu i niezbędnego czynnika życia na ziemi. Wykład był ilustrowany dziełami malarstwa światowego – od starożytności do teraz.

 

Prof. Jacek Kijeński prezentuje filozoficzne aspekty obecności wody w życiu człowieka

Taki wykład, pośród wielu technicznych doniesień naukowych na tej konferencji, stwarza przesłanki do właściwego postrzegania wody – od jej niezbędności aż po ogromną potęgę, wskazując prawdziwe proporcje sił natury i możliwego działania człowieka.

Spojrzenie na magię wody poprzez wskazanie dzieł przedstawiających żywioł wody – jego siłę, życie i zagrożenie. Profesor Jacek Kijeński, chemik, erudyta i antropolog kultury, wskazał przesłanki do sposobu postrzegania wody – od niezbędności wody w stworzeniu życia na ziemi aż po jej ogromną potęgę.

Podczas Konferencji obradowała Rada Naukowo-Programowa miesięcznika Ochrona przed Korozją, z udziałem Przewodniczącego Rady, prof. Witolda Gnota i redaktor naczelnej Małgorzaty Zubielewicz, która prezentuje dokonania redakcji w 2022 roku.

Dyskusja podczas Antykorozji’2023 z udziałem Pani Profesor Beaty Cwaliny

29. Konferencja ANTYKOROZJA skupiła fachowców korozjonistów z całej Polski – z firm, instytutów, uczelni; spotykają się oni w Ustroniu, dzięki aktywności Zarządu Oddziału SITPChem w Gliwicach i Sekcji Korozji przy ZG SITPChem. Szczególne podziękowania dla najbardziej zaangażowanych Koleżanek: Elżbiety Jarguz, Grażyny Król i Krystyny Wojarskiej. Wszechobecni podczas konferencji w Ustroniu byli także Prezes ZO SITPChem Gliwice, Jerzy Kropiwnicki oraz Stefan Kiełtyka.

W 29. Konferencji Antykorozja uczestniczyli także prezes ZG SITPChem Jerzy Klimczak i sekretarz generalny, Stanisław Oczkowicz.

Za rok jubileuszowa 30. ANTYKOROZJA, na którą organizatorzy zapraszają już teraz do cudownego, majowego Ustronia.

(inf. Anna Bieniecka, SITPChem, foto: SITPChem 13.05.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.