ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Tajemniczy świat chemii – program edukacyjny SITPChem O/Gliwice

Tajemniczy świat chemii – program edukacyjny SITPChem O/Gliwice

Rozpoczęła się kolejna, już 7 edycja programu edukacyjnego „Tajemniczy świat chemii”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu gliwickiego. Jego celem jest zainteresowanie chemią uczniów, którzy stoją przed wyborem swojej ścieżki edukacyjnej na poziomie szkoły średniej.

Pomysłodawczynią i organizatorką programu jest Krystyna Wojarska, członek  SITPChem (w przeszłości dyrektor GCE), która wraz z nauczycielami GCE, każdorazowo sprawuje opiekę na młodzieżą. Fundatorem odczynników chemicznych, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, jest Zarząd Oddziału SITPChem w Gliwicach.

Podczas ćwiczeń praktycznych w laboratorium chemicznym Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach, młodzi chemicy zgłębiają tajniki kosmetyków wykonując kolorowe mydełka, błyszczyki do ust czy kremy do rąk.

Kol. Krystyna Wojarska (pierwsza z lewej) w gronie uczestników programu

Młodzi chemicy po zakończeniu pracy w laboratorium

W 2023 roku zaplanowano 4 cykle zajęć dla 85 uczniów z Wielowsi, Gierałtowic, Kopienicy
i Pilchowic. Natomiast od początku realizacji programu, tj. od 2016 roku, z oferty SITPChem skorzystało już 660 uczniów.

Program na stałe wpisał się w kalendarium ZO SITPChem Gliwice i będzie kontynuowany w latach następnych.

(inf. SITPChem o/Gliwice, 18.04.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.