ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Branżowe Centrum Umiejętności (BCU)

Branżowe Centrum Umiejętności (BCU)

Branżowe Centra Umiejętności, to projekt mający na celu przygotowywanie kadr dla polskiej gospodarki. Będą one prowadziły działalność edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową oraz doradczo-promocyjną.
BCU jako nowa instytucja będzie wspierała rozwój kształcenia zawodowego.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła wyniki I naboru wniosków w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120. branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) złożonych w terminie do 16 grudnia 2022 r. 6 kwietnia 2023 r. Pośród 60. wniosków zatwierdzonych merytorycznie (pozytywna decyzja o dofinansowaniu) znalazł się wniosek nr KPO/22/BCU/W/0015 dla branży chemicznej w dziedzinie „Przemysł chemiczny”. Beneficjentami projektu są:  Powiat Policki (gmina Police województwo zachodniopomorskie), będący organem prowadzącym Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, jako wnioskodawca i lider projektu wraz z wiodącym partnerem branżowym (obowiązkowym), którym jest SITPChem. W konsorcjum uczestniczy także jako partner dodatkowy, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wspólny projekt uzyskał 104 pkt. na 140 możliwych w ocenie FRSE, realizującej projekt na zlecenie MEiN. ZG SITPChem wygrał konkurs na wiodącego partnera branżowego projektu i podpisał wcześniej list intencyjny o współpracy w organizacji BCU w Policach z Powiatem Polickim.

(inf. ZG SITPChem, kwiecień 2023 oraz https://www.frse.org.pl/, 26.04.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.